Disclaimer

Disclaimer

Informatie
NFN hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het publiceren en onderhouden van informatie op deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct is of na verloop van tijd verouderd is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde informatie op deze website. Ook is NFN niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de bezoeker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, zoals bij de (vakantie-)ervaringen of vijgenblaadjes, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.Vertrouwelijke Informatie

Alle informatie die een bezoeker van de website achterlaat bij het invullen van de formulieren of al dan niet met behulp van 'cookies', formprocessing of op enige andere manier, zal door NFN vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie zal uitsluitend aangewend worden voor de eigen administratie of marketingdoeleinden van NFN en nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Verwijzingen

Bepaalde verwijzingen, al dan niet in de vorm van hyperlinks, op de website verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover NFN geen controle heeft. NFN is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatie op desbetreffende websites. Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen, gepubliceerd op de website ’www.nfn.nl’ mag zonder schriftelijke toestemming van NFN worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.