Stel je kandidaat voor de Ledenraad

Draag jij naaktrecreatie een warm hart toe en wil jij bijdragen om naaktrecreatie in Nederland nog beter maatschappelijk geaccepteerd te krijgen? Ben je betrokken en heb je een brede maatschappelijke belangstelling? Heb je ervaring of affiniteit met het beoordelen van beleidstaken en heb je een goed financieel inzicht? Dan is onze Ledenraad iets voor jou!

De Ledenraad van NFN Open & Bloot bestaat uit maximaal 16 personen en wordt voor drie jaar gekozen. In verband met het dakpansgewijs aftreden zijn we op zoek naar drie leden voor de individuele kieskring en drie leden voor de kieskring verenigingen (m/v).

Tijdlijn
Je kan reageren als je interesse hebt om in de Ledenraad plaats te nemen. Dit kan t/m 12 februari 2023. Vervolgens vinden de gesprekken met de kiescommissie plaats. Vanaf medio maart kunnen NFN-leden via het Ledenportaal stemmen op de kandidaten. Voor de kandidaten van de kieskring verenigingen geldt dat de besturen van de verenigingen kiezen. Ons doel is dan om in juni weer met een complete Ledenraad aan de slag te kunnen.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad stelt het meerjarenplan, de jaarplannen, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting vast. Ook wordt de jaarrekening ter goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd en praat zij met de directeur-bestuurder over relevante onderwerpen. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de leden van de Raad van Toezicht.

De Ledenraad wordt gekozen door de leden van NFN Open & Bloot. De ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 16 leden (12 leden in de kieskring rechtstreekse leden en vier leden in de kieskring verenigingen).

Onze leden kunnen zich om de drie jaar verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd waarbij alle leden hun stem mogen uitbrengen. Stemmen kan uitsluitend via het Ledenportaal.

Reageren
Reageren kan door je cv en je motivatie te mailen naar info@nfn.nl

Meer over de organisatiestructuur

Organisatiestructuur van NFN