Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad stelt het meerjarenplan, de jaarplannen, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting vast. Ook wordt de jaarrekening ter goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd en praat zij met de directeur-bestuurder over relevante onderwerpen. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de leden van de Raad van Toezicht.

De Ledenraad wordt gekozen door de leden van NFN Open & Bloot. De ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 16 leden (12 leden in de kieskring rechtstreekse leden en vier leden in de kieskring verenigingen).

Onze leden kunnen zich om de drie jaar verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd waarbij alle leden hun stem mogen uitbrengen. Stemmen kan uitsluitend via het Ledenportaal.

 

Meer over de organisatiestructuur

Organisatiestructuur van NFN