NFN Open & Bloot zet zich al sinds 1961 in voor de toekomst van naaktrecreatie in Nederland. Dat doen wij natuurlijk niet in ons eentje. Onze leden helpen daarbij via hun
lidmaatschap. Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om iets extra’s aan NFN te geven zodat wij naaktrecreatie nóg beter op de kaart kunnen zetten. Daar zijn wij blij mee en ook ontzettend dankbaar voor. Iets schenken aan NFN is mogelijk, maar er zijn regels aan verbonden.

Allereerst: NFN Open & Bloot is altijd dankbaar voor iedere vorm van steun die wij ervaren in ons werk om naaktrecreatie in Nederland te bevorderen. Of dat nu via je lidmaatschap is, door je fysiek in te zetten om de omstandigheden op een strand of terrein te verbeteren of via een complimentje waarmee je ons extra energie geeft om ons werk voort te zetten. Denk je er inderdaad aan om ons een financieel steuntje in de rug te geven, dan vind je hier het antwoord op je administratieve en belastingtechnische vragen.

Veelgestelde vragen over doneren en schenken

Wat is het verschil tussen schenkingen, donaties, giften en een legaat?

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken, bijvoorbeeld het blijven nastreven van idealen waar jij achter staat. Een donatie is een ander woord voor een schenking of gift. Maar het woord donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisaties. Een legaat is een bepaling in een testament. De zogenoemde erflater kan er zo voor zorgen dat een bepaald bezit bij een specifiek persoon of specifieke organisatie terecht komt.

Hoe kan ik extra doneren?

Ons bankrekeningnummer is NL 27 RABO 0134 037 952 t.n.v. NFN open & Bloot in Amersfoort. Heel erg bedankt!

Ik wil tijdens mijn leven een schenking doen. Hoe zit dat?

Een schenking doen aan een vereniging zonder ANBI-status zoals NFN Open & Bloot is toegestaan en mogelijk. Wil je in aanmerking komen voor fiscale aftrekbaarheid bij je inkomstenbelasting, dan gelden er enkele voorwaarden:

• De schenking moet periodiek zijn met een looptijd van minimaal vijf jaar. Je doneert bijvoorbeeld vijf jaar lang een vast bedrag.
• De periodieke schenking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst die door een notaris is opgemaakt of die je zelf met de vereniging sluit.
• Je mag niets in ruil krijgen voor je periodieke schenking. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je het hele bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting zonder dat daar een minimum of maximum aan is verbonden. Aan de kant van de ontvanger, dus aan de kant van NFN, zijn er ook kanttekeningen. Een organisatie is verplicht om schenkbelasting te betalen over een jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. In 2022 is dat € 2.274,00. Daarboven betaalt NFN Open & Bloot belasting over het ontvangen donatiebedrag.

Ik wil na mijn overlijden iets schenken. Hoe regel ik dat?

Je kunt ervoor kiezen om na je overlijden iets waardevols achter te laten. Dat kan geld zijn, maar ook aandelen, (een deel van) je woning of andere waardevolle spullen. Dit heet dan een legaat. Je benoemt de ontvanger als mede-erfgenaam. De ontvanger in kwestie deelt de erfenis dan met andere erfgenamen. Je kunt er ook voor kiezen om de erfenis op te delen en bepaalde zaken aanwijsbaar achter te laten aan bepaalde doelen of personen. Wat betreft de belastingen gelden hierbij dezelfde regels als bij giften en donaties.

Ik hoef niets af te trekken van de belasting; ik wil gewoon iets doneren.

Dat kun je altijd doen, want bij bedragen onder de € 2.274,- (2022) heeft niemand daar iets mee te maken. Je donatie kan eenmalig of periodiek zijn, je kunt dit zelfstandig doen of ervoor kiezen om naar een notaris te gaan. Dan kun je je eigen voorwaarden laten formuleren. Om een voorbeeld te geven: je kunt afspreken dat wanneer je inkomen onder een bepaalde grens daalt, de periodieke donatie wordt stopgezet.

Heeft NFN een ANBI-status?

Nee, NFN heeft geen ANBI-status.