Naaktstranden en andere blootlocaties zijn niet voor openbare seks bedoeld. Toch worden naaktrecreanten te vaak over één kam geschoren met openbare sekszoekers, voyeurs, exhibitionisten en swingers.

Dit heeft vervelende gevolgen voor het voortbestaan van plekken waar je veilig en prettig bloot kunt zonnen, en voor het imago van naaktrecreatie. NFN Open & Bloot waakt er dan ook voor dat seksrecreanten het niet verpesten voor de goedbedoelende naaktrecreanten.

Waarom mensen naakt recreëren 

Het is een misvatting dat het er op naaktstranden en blootlocaties continu wild aan toegaat. Mensen lezen er een boekje onder hun parasol, doen een dutje, nemen een frisse duik of maken een praatje met elkaar. Er is in dit opzicht geen verschil met plekken waar bezoekers in badkleding recreëren.

Ook daar wordt er raar opgekeken als mensen ineens in het volle zicht van anderen seksuele handelingen verrichten. Dit is niet anders op locaties waar je zonder kleren kunt ontspannen. Mensen komen er puur om te relaxen en rustig te genieten van een mooie plek in de natuur.

Een gevoel van vrijheid. Elkaar in de waarde laten. Streeploos bruin worden. Het vertrouwen dat niemand aan je spulletjes zit. Geen luide speakers of rondslingerend afval. Veelgehoorde redenen waarom naaktrecreanten blootlocaties verkiezen boven textielstranden. En dus niet omdat deze plekken zouden uitnodigen tot seks in het bijzijn van andere blote mensen.

De schadelijke gevolgen van seks op blootlocaties

Bezoek je deze plekken toch voor seks of zelfbevrediging, besef dan dat de meeste andere recreanten hier overlast van ervaren. Direct en indirect. Dergelijk gedrag heeft tot gevolg dat gemeentes maatregelen moeten treffen om seksrecreatie er aan banden te leggen. Zodra dit vervolgens in de media komt, wordt dikwijls toch weer het beeld geschetst dat naaktrecreanten de oorzaak van de overlast zijn. Onterecht!

Daar komt overigens bij dat de persoonlijke gevolgen ook groot kunnen zijn. Bij publieke seks kun je beboet worden op wetsartikel 239 WvS (schennis van eerbaarheid). Omdat er sprake is van een zedendelict, kan dit je zelfs een celstraf opleveren. En dus ook een strafblad. Vraag jezelf af: is me dat het risico echt waard?

Wat doet NFN in dit kader?

NFN Open & Bloot behartigt de belangen van de 2,5 miljoen Nederlandse naaktrecreanten. Dit doen we onder meer door de pers te benaderen met de boodschap dat seks niet thuishoort op een blootlocatie, beleidsmakers hierover te informeren en ook door aan gemeentes strandborden met daarop de gewenste gedragsregels te leveren. Niet gluren of cruisen, geen seks en niet fotograferen of filmen behoren daar onder andere toe.

Ook kennen we Prettig Bloot-labels toe aan locaties die handelen naar ons veiligheidsprotocol en onze gedragscode. Daarin staat onder meer welke procedures er in gang worden gezet bij ongewenst gedrag, waar seksuele handelingen ook toe kunnen behoren.

Door bovenstaande maatregelen wordt hopelijk op telkens meer plekken duidelijk waar naaktrecreatie wél voor bedoeld is. Namelijk ontspannen in je blootje. Niets meer en niets minder.

Wat kan je zelf doen?

Ervaar je overlast op het naaktstrand van sekszoekers, swingers, voyeurs of exhibitionisten, spreek mensen aan, wijs ze op de gedragsregels op het naaktstrand. Of bel de politie via 0900-8844.