Veilig en Prettig Bloot

Naaktrecreanten geven zich letterlijk bloot. Iedereen die wel eens bloot recreëert, weet hoe prettig en vrij dit voelt. Toch ben je ook kwetsbaar. Daarom hecht NFN groot belang aan aangenaam, veilig en respectvol recreëren voor iedereen. Of je nu een doorgewinterde naturist bent of net je eerste blote stappen als naaktrecreant waagt. Met een groeiend aantal organisaties maakt NFN hierover eenduidige afspraken.

Kernwaarden Veilig en Prettig Bloot:

VEILIGHEID – VRIJHEID – RESPECT – OPENHEID – GASTVRIJHEID

Veilig Bloot

Veiligheid voorop!

Om voor iedereen met een NFN-jaarkaart een zo veilig mogelijke omgeving te waarborgen, hanteren NFN Open & Bloot en aangesloten verenigingen en organisaties sinds 2011 het Protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN Open & Bloot. Wat doe je dan?, kortweg het NFN-Veiligheidsprotocol. Lees het veiligheidsprotocol en de gedragscode.

Hierin hebben wij uniforme afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag. Het doel hiervan is om dit ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie.

Het protocol is van toepassing op alle rechtstreekse leden van de NFN en de leden en bezoekers van verenigingen en terreinen die het protocol volgen. En iedereen is verplicht een (vermoeden van) ongewenst gedrag te melden.

NFN-Veiligheidscommissie

Deze uit ter zake kundige personen bestaande commissie beoordeelt meldingen van ongewenst gedrag. De commissie onderzoekt meldingen onafhankelijk van NFN of aangesloten verenigingen en organisaties en werkt volgens een vaste procedure. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten brengt de commissie een bindend advies uit aan NFN of de verenigingen over te nemen maatregelen (variërend van rehabilitatie van het lid tot ontzegging van het lidmaatschap).

De Veiligheidscommissie adviseert op verzoek ook NFN-verenigingen over zaken die betrekking hebben op ongewenst gedrag. De NFN-Veiligheidscommissie is te bereiken via veiligheidscommissie@nfn.nl.

 

Prettig Bloot

NFN heeft daarnaast met alle Prettig Bloot-locaties duidelijke afspraken gemaakt. Deze gaan onder meer over de gewenste omgangsvormen op de naaktlocatie en het beleid dat de beheerders/eigenaren volgen bij ongewenst gedrag. Uiterlijkheden of in wat voor een reissamenstelling (alleen, met je partner, gezin of vriend(en) je komt, doen er niet toe. Je mag als bezoeker van deze terreinen en accommodaties verwachten dat beheerders of eigenaren rekening houden met verschillende belevingen van naaktrecreatie. Je eigen keuze is altijd leidend.

Ben je nog niet zo bekend met naaktrecreatie of zit je in een levensfase waarin bloot even niet zo prettig voelt (bijv. pubers), dan wordt hier op een coulante en respectvolle manier mee omgegaan. En zijn er plekken waar bloot wel of juist niet de norm is (denk bijvoorbeeld aan een restaurant)? Dan word je hier bij aankomst over geïnformeerd, net als over andere geldende regels of handige gebruiken.

Op locaties met een Prettig Bloot-label is in principe iedereen met een NFN-jaarkaart welkom. Er is respect voor ieders beleving van naaktrecreatie, uiteraard op voorwaarde dat mensen geen overlast bij elkaar veroorzaken. Bij onacceptabele situaties wordt er zorgvuldig en adequaat gehandeld. Het is duidelijk waar en hoe er melding van ongewenst gedrag of ongewenste situaties kan worden gemaakt.

Naturistenverenigingen

Locaties in het buitenland

Naast Nederlandse verenigingen zijn er ook buitenlandse Prettig Bloot-locaties. Ook hier kun je ervan uitgaan dat je prettig bloot kunt te recreëren in een veilige en respectvolle omgeving. De afspraken die NFN met deze locaties maakt, zijn gelijk aan de afspraken die bij aangesloten Nederlandse verenigingen gelden. Alleen is het Veiligheidsprotocol hier niet van toepassing. De belangrijkste reden hiervoor is dat de buitenlandse wetten anders zijn dan de Nederlandse wet waarop het Veiligheidsprotocol gebaseerd is. NFN gaat onderzoeken of het mogelijk is om hier een oplossing voor te vinden.

Prettig Bloot-locaties herkennen 

NFN kent jaarlijks Prettig Bloot-labels uit aan locaties die een aanvraag doen en zich verbinden aan de onderliggende afspraken. Op de locatievinder BlootKompas! zijn deze locaties te vinden door het selectiecriterium ‘Prettig Bloot-locatie’ onder het kopje ‘Diversen’ aan te vinken.

Op de locatie zelf is het vierkante Prettig Bloot-gevelbord met bijbehorende jaarsticker opgehangen. Tevens vermeldt de locatie het Prettig Bloot-logo en een omschrijving van de Prettig Bloot-afspraken op de eigen website.

Brochure Prettig Bloot

Ga je op vakantie of een dagje recreëren op een Prettig Bloot-locatie, lees dan in deze Prettig Bloot-brochure wat je hier mag verwachten en hoe we met elkaar de Prettig Bloot-waarden in stand houden.

Schrijf een review 

Ben jij op een locatie geweest en heb je daar op een prettige manier bloot gerecreëerd? Laat dit anderen dan ook weten via een review op locatievinder BlootKompas!. Geef hiervoor een rapportcijfer bij het beoordelingscriterium ’Prettig Bloot recreëren’. Hiermee help je locaties het Prettig Bloot-label te mogen blijven voeren (of juist niet), en geef je nog niet aangesloten organisaties een kans om ook deel te mogen uitmaken van dit kwaliteitslabel.

Locaties die de Prettig Bloot-afspraken nastreven hernieuwen ieder jaar opnieuw de afspraken met NFN. Daarnaast nodigt NFN graag locaties uit om het label aan te vragen. De locaties die worden uitgenodigd hebben een goede (recente) score op locatievinder BlootKompas! op het beoordelingscriterium ’Prettig bloot recreëren’.

Vragen of klachten?

Bezoek je een Prettig Bloot-locatie en heb je opmerkingen of vragen over het naleven van de afspraken op deze locatie, dan kun je ons mailen via prettigbloot@nfn.nl. Maar bespreek eventuele klachten of onduidelijkheden altijd eerst met iemand van het bestuur van de vereniging of met de beheerders van de locatie. Je attendeert de verantwoordelijke dan direct op het probleem en geeft de kans om een passende oplossing te vinden.

Prettig Bloot-locatie worden  

Ben je een beheerder of eigenaar van een blootlocatie en kom je graag in aanmerkingen voor een Prettig Bloot-label? Stuur dan een aanvraag voor het label naar prettigbloot@nfn.nl. NFN neemt dan contact met je op om te bespreken of de Prettig Bloot-voorwaarden en de locatie goed bij elkaar passen.

Bloot op vakantie