Ondersteuning aan besturen van bij NFN aangesloten verenigingen

Als vereniging bij NFN aangesloten zijn heeft veel voordelen. Om hier gebruik van te maken, betaalt het bestuur van de vereniging per lid een financiële afdracht aan NFN. De geldende tarieven staan in het Verenigingsportaal.

De afdracht bedraagt in 2024 € 12,80 per lid. Dit bedrag bestaat uit € 10,35 voor de ondersteuning van het verenigingsbestuur en € 2,45 voor de werkzaamheden van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijk acceptatie en het delen van kennis en informatie).

Een heel klein gedeelte van deze afdracht is voor de werkzaamheden en taken van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijke acceptatie en het delen van kennis en informatie). Het grootste deel is voor de aan het bestuur verleende ondersteuning, zoals:

  • het veiligheidsprotocol;
  • ontvangen van de NFN-jaarkaart voor hun leden;
  • de organisatie van de landelijke Open Dag Naaktrecreatie;
  • organisatie van verenigingskamer en workshops;
  • gebruik kunnen maken van collectieve verzekeringen;
  • een vast contactpersoon op het kantoor van NFN.

Hieronder lees je meer over deze zaken. Ook leggen we uit hoe het nu precies zit met verenigingsleden en waarom die niet automatisch ook lid zijn van NFN Open & Bloot. Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op via [email protected] (voor bestuurders).

Ondersteuning door NFN

De volgende ondersteuning biedt NFN aan de besturen van aangesloten verenigingen:

NFN-jaarkaart

Alle volwassen leden van bij NFN aangesloten naturistenverenigingen ontvangen via het bestuur van hun vereniging de NFN-jaarkaart met INF-zegel, omdat hun verenigingsbestuur is aangesloten bij NFN en het Veiligheidsprotocol heeft onderschreven.

De NFN-jaarkaart voor verenigingsleden is géén NFN-lidmaatschapskaart, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren en geeft óók toegang tot (internationale) evenementen en blootlocaties. Deze jaarkaart geeft geen ledenvoordeel en korting in de NFN-webshop, die is alleen voor rechtstreekse NFN-leden.

Veiligheid

Om voor iedereen met een NFN-jaarkaart een zo veilig mogelijke omgeving te waarborgen, hanteren NFN Open & Bloot en aangesloten verenigingen sinds 2011 het Protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN Open & Bloot. Wat doe je dan?, kortweg het NFN-Veiligheidsprotocol.

Om de naturistenterreinen zo veilig mogelijk te houden, houdt NFN een lijst bij van personen die ongewenst gedrag hebben vertoond. Deze kunnen zo (tijdelijk) niet meer in het bezit komen van een NFN-jaarkaart, waardoor ze geen toegang meer hebben tot terreinen.

Doordat de vereniging is aangesloten bij NFN kan zowel het bestuur als ook de leden van de aangesloten verenigingen gebruikmaken van de Veiligheidscommissie. Deze adviseert op verzoek NFN-verenigingen onafhankelijk over zaken die betrekking hebben op ongewenst gedrag.

Prettig Bloot-label

Iedere bij NFN aangesloten vereniging in Nederland krijgt het Prettig Bloot-label en leeft de afspraken naar die hierbij horen. Verenigingen zijn op onze locatievinder BlootKompas! te herkennen aan het Prettig Bloot-icoontje op hun locatiepagina. Het label trekt o.a. potentiële nieuwe gasten aan die een fijne en veilige plek zoeken om bloot te recreëren.

Collectieve inkoop

Besturen kunnen gebruikmaken van collectieve inkoop van aanvullende diensten en producten zoals NFN-jaarkaarten, licenties en verzekeringen. Dit bespaart hen kosten.

De Verenigingskamer

Bestuurders van verenigingen komen twee keer per jaar samen in de Verenigingskamer. Hier kunnen zij kennis uitwisselen en de directeur-bestuurder adviseren over de dienstverlening aan verenigingen.

Workshops voor bestuurders

Een aantal keren per jaar worden er workshops georganiseerd voor de besturen van de verenigingen. De onderwerpen van de workshops worden in de verenigingskamer bepaald door de besturen van de verenigingen.

Diensten en producten

Ten slotte probeert NFN de taak van de verenigingen waar mogelijk te verlichten door het aanbieden van diverse diensten en producten. Tegen betaling kan men gebruikmaken van de gezamenlijke aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Hiermee bespaart de vereniging kosten. Bij de invoering van de nieuwe privacywetgeving (2018) en de WBTR (2021) konden verenigingen via NFN bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief aan een programma meedoen om de vereniging aan de wet te laten voldoen.

Open Dag Naaktrecreatie

NFN Open & Bloot organiseert jaarlijks de landelijke Open Dag Naaktrecreatie. Zo kunnen bij NFN aangesloten naturistenverenigingen hun deuren openen om geïnteresseerden hun locatie te laten zien. Een kans voor nieuwe bezoekers om vrijblijvend kennis te maken met bloot recreëren en de mooie terreinen die ons land rijk is.

NFN-Verenigingsportaal

In het Verenigingsportaal houden verenigingen hun ledenadministratie bij en vinden zij veel praktische informatie en handige documenten.

Forum

Bestuursleden kunnen via het NFN-Verenigingsportaal deelnemen aan het forum. Hier zijn vragen over specifieke onderwerpen te stellen en is te lezen hoe besturen van andere verenigingen een en ander aanpakken. Er zijn vragen te plaatsen en er is te reageren op vragen van anderen. Zo wordt er efficiënt kennis gedeeld.

Verenigingsleden en NFN, hoe zit dat?

NFN kent in haar statuten twee soorten leden:

  • Leden-rechtspersonen (worden vertegenwoordigd door de besturen van de aangesloten naturistenverenigingen): Betalen op basis van het aantal verenigingsleden een afdracht aan NFN.
  • Individuele rechtstreekse leden van NFN: Betalen contributie voor het werk van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijke acceptatie, informatie & advies). Ontvangen magazines en ledenvoordeel. Hebben de keuze om tegen betaling gebruik te maken van het INF-zegel op hun digitale (of evt. papieren) NFN-jaarkaart.

Leden van de bij NFN aangesloten naturistenverenigingen zijn volgens onze statuten geen lid van NFN. Dit is al altijd zo geweest. Ze zijn alleen lid van hun (bij NFN aangesloten) naturistenvereniging. Wel kunnen zij daarnaast nog een NFN-lidmaatschap hebben.

Tussen 2019 en 2023 vond er een transitieperiode plaats waarbij de vervlechting tussen verenigingsleden en rechtstreekse NFN-leden uit elkaar werd gehaald. Dit naar aanleiding van een gesprek met de Belastingdienst waaruit bleek dat NFN alleen ledenvoordeel en magazines mag verstrekken aan mensen die rechtstreeks lid zijn van NFN en daar contributie voor betalen. Lees er hier meer over.

Vanaf 2024 voldoet NFN aan de deze voorwaarde. De vervlechting uit het verleden is eruit gehaald. NFN heeft hierin gehandeld naar de huidige wetgeving en het besluit van de Belastingdienst.