NFN Open & Bloot onderzoekt

NFN Open & Bloot houdt graag vinger aan de pols op het gebied van de ontwikkelingen van naaktrecreatie in Nederland. Daarom laten we geregeld marktonderzoeken uitvoeren en houden we enquêtes onder naaktrecreanten om inzicht te krijgen in behoeftes en trends op dit gebied.

Opmerkelijke onderzoeksresultaten delen we op deze pagina.

Conclusies marktonderzoek Motivaction

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in de lente van 2023 in opdracht van NFN Open & Bloot een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie in Nederland. Doel hiervan was om te achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

 • Nederland telt gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten – dat is 1 op de 8 Nederlanders (mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna niet meegerekend)
 • Er zijn ook nog eens gemiddeld 1,6 miljoen Nederlanders die naakt recreëren in de toekomst wel eens willen proberen
 • Het vrije gevoel, het praktische gemak en het niet willen dragen van knellende badkleding zijn de voornaamste redenen om bloot te recreëren
 • De sauna en het naaktstrand zijn de meest favoriete plekken om naakt te recreëren
 • De beleving van naaktrecreatie kan duidelijk verschillen per leeftijdsgroep, gender en regio

Lees het hele onderzoek

Conclusies jongerenonderzoek

NFN Open & Bloot wil graag ook jongere naaktrecreanten aanspreken. Daarom is in 2023 een enquête verspreid onder achttien- tot veertigjaren. We wilden met name weten vanaf welke leeftijd mensen over naaktrecreatie na gaan denken en hierin zelfstandige keuzes gaan maken.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

 • Ruim 60 procent van alle ondervraagden is vaak tot altijd tevreden over hun lijf.
 • Wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten.
 • Een derde van de saunabezoekers tussen de 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan ‘badkledingdagen’. Vanaf 31 jaar zijn deze dagen juist helemaal niet (meer) populair.
 • Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. Vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren.
 • Vanaf een jaar of dertig zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie.

Bekijk de hele vragenlijst

Conclusies naaktstrand-enquête

Om de behoeften te peilen van de bezoekers van de naaktstranden in Nederland, heeft NFN Open & Bloot in november en december 2020 een enquête gehouden met een geschat bereik van 50.000 personen. Met die kennis kunnen we de kwaliteit van onze naaktstranden verbeteren.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

 • Gluurders en ‘onzedelijke handelingen’ zijn de grootste ergernissen voor naaktstrandbezoekers
 • Afvalbakken en toiletten worden gezien als de belangrijkste basisvoorzieningen voor op een naaktstrand
 • Bezoekers hebben veelal behoefte aan duidelijke zonering van het naaktstrand, inclusief borden met hierop gewenst gedrag
 • Aan ‘clothing optional’ stranden waar geklede en ongeklede mensen door elkaar liggen, is weinig behoefte

Lees het hele onderzoek

Conclusies naaktwandel-enquête

Van mei tot augustus 2020 heeft NFN Open & Bloot een enquête gedeeld om te peilen in hoeverre er behoefte is aan bloot wandelen. Het geschat bereik van het onderzoek is 50.000 personen.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

 • Van de 50.000 respondenten geven 4600 personen behoefte te hebben aan naaktwandelen in de vrije natuur. Een relatief klein aantal naaktrecreanten.
 • Van de 4600 respondenten die aangeven bloot te willen wandelen geven 4200 mensen aan dit op een aangewezen pad te willen doen. Dit is dus 90%.
 • Deze vrijetijdsbesteding spreekt hoofdzakelijk mannen aan (87 procent)
 • Driekwart heeft geen probleem met geklede wandelaars, als die ook geen probleem hebben met blote wandelaars

Lees het hele onderzoek