Over NFN Open & Bloot

Wij zijn een vereniging voor onze leden en  aangesloten naturistenverenigingen. Meer over de organisatiestructuur.

naaktrecreatie

Ben je journalist, programma- of podcastmaker? Lees dan ook onze pagina speciaal voor media en pers.

Wat doet NFN Open & Bloot

NFN Open & Bloot is een ledenorganisatie en zet zich al sinds 1961 in voor naaktrecreatie in Nederland. NFN is dé belangenbehartiger van naakt recreërend Nederland en werkt aan de maatschappelijke acceptatie van bloot in het algemeen en van naaktrecreatie in het bijzonder. NFN deelt kennis en informatie met naaktrecreanten, geïnteresseerden, overheden, recreatieschappen en de pers.

Wat doen we precies?

Belangenbehartiging: we zijn op dagelijkse basis in gesprek met overheden, recreatieschappen en ondernemers om bijvoorbeeld naaktstranden te behouden, uit te breiden of om advies te geven. Vaak doen we dit samen met de een afvaardiging van de naaktrecreanten die bij het betreffende vraagstuk betrokken zijn.
Maatschappelijke acceptatie: we screenen berichtgevingen ten aanzien van naaktrecreatie en zoeken actief de media op om ons te mengen in interessante maatschappelijke debatten.
Kennis en informatie delen: we beantwoorden vragen van leden en geïnteresseerden en verstrekken informatie. Dit doen we via onze magazines, websites, nieuwsbrieven, socials, tijdens evenementen en activiteiten, per e-mail of telefonisch.

Visie en missie

Visie

NFN Open & Bloot zet zich in voor een Nederland waarin iedereen de keuze heeft om op zijn of haar manier in alle vrijheid bloot te recreëren en waarin anderen die keuze respecteren.

Missie

NFN Open & Bloot initieert, ondersteunt en faciliteert initiatieven, in een leidende rol, op het gebied van naaktrecreatie. Met waardering en respect voor ieders invulling hiervan. We inspireren en verbinden mensen die in alle vrijheid naakt (willen) recreëren.

Bloot op vakantie

Kernwaarden

Omarmt diversiteit

NFN geeft de verschillende klantgroepen de mogelijkheid om zijn/haar eigen invulling aan bloot recreëren te geven. Dit ziet NFN als rijkdom en is daarom iets om te omarmen! Op deze manier blijven we ook steeds nieuwe ideeën op doen.

Onderneemt

NFN neemt een initiërende rol en ontwikkelt of faciliteert innovatieve diensten en producten. Daarbij heeft NFN een open blik om mogelijkheden tot aanpassing, verbetering of vernieuwing te zien en te grijpen.

Luistert en verbindt

NFN luistert naar haar leden en belanghebbenden, monitort geluiden en ontwikkelingen in de maatschappij en faciliteert en inspireert naaktrecreanten. Zo creëren we samen een maatschappij waarbinnen bloot de normaalste zaak van de wereld is.

Meer weten over het onstaan van NFN Open & Bloot

Geschiedenis van NFN

Heb je interesse om te komen werken voor NFN? Bekijk onze vacatures.

Vacatures

Werk je voor de media en wil je meer weten?

Voor de pers