Geschiedenis

Op 26 februari 1961 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen. De Federatie werd opgericht door twaalf naturistenverenigingen die zich samen sterk wilden maken. Bijvoorbeeld voor het aanwijzen van naaktstranden en het aankopen van grond om naturistenterreinen op te beginnen. Ook leek het ze handig om administratieve zaken en verzekeringen collectief te regelen. In de loop van de jaren sloten zich steeds meer verenigingen aan en  inmiddels hebben zich zo’n 44 verenigingen aangesloten.

Op de ledenvergadering van 12 november 1977 besluit men dat NFN ook zelf leden kan aantrekken. Het is een belangrijke koerswijziging. Belangstellenden konden vanaf toen ook als individueel lid kennis maken met naaktrecreatie en niet meer uitsluitend als lid van een naturistenvereniging. Deze groep directe leden groeit snel van 1.500 in 1980 naar 25.000 in 1990 tot ruim 45.000 in 2020. Om die reden wijzigde de federatie haar naam in 2001 naar Naturisten Federatie Nederland, en inmiddels gebruiken we alleen nog de afkorting NFN. In 2020 is daar de toevoeging Open & Bloot bijgekomen.

Op 7 december 2019 stemt de Federatieraad in met een statutenwijziging voor NFN Open & Bloot. Het oude bestuursmodel was niet slagvaardig genoeg meer. Op 1 januari 2020 treedt het nieuwe, compactere bestuursmodel in werking. De Federatieraad maakt plaats voor een Ledenraad, waar zowel rechtstreekse NFN-leden als verenigingsleden aan kunnen deelnemen. De directeur wordt ook de bestuurder. Ook wordt er een Raad van Toezicht aangesteld. Er komt ook een Verenigingskamer, waaraan bestuurders van lidverenigingen deelnemen.

NFN Open & Bloot is gegroeid tot dé belangenbehartiger van alle Nederlanders die graag bloot recreëren. Dat zijn er zo’n 2,5 miljoen! Wij zetten ons in voor de maatschappelijke acceptatie, kwaliteit en veiligheid rondom blootrecreatie wij geven advies en delen kennis.