NFN Open en Bloot is de belangenorganisatie voor naaktrecreërend Nederland. Zo is het voor ons ook van belang dat iedereen prettig bloot terreinen in Nederland kan bezoeken of aan activiteiten kan deelnemen. Daarom geldt binnen de organisatie een meldingsplicht van ongewenst gedrag. Deze meldingen worden behandeld door de NFN-Veiligheidscommissie.

Wat doet de Veiligheidscommissie?

Juist in een omgeving (bijv. recreatie- of verenigingsterreinen, zwembaden) waar bloot doorgaans de norm is, willen wij de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. Daarom is binnen de organisatie het Veiligheidsprotocol Protocol van ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan? van kracht. Hierdoor geldt een meldingsplicht van elk (vermoeden) van ongewenst gedrag.

De Veiligheidscommissie onderzoekt deze meldingen op onafhankelijke, objectieve en discrete wijze. Doel van de onderzoeken is om in ernstige gevallen mensen de toegang tot naaktrecreatieterreinen te ontzeggen. De commissie hanteert hierbij een standaard werkwijze.

Bindend advies en sparringspartner

De Veiligheidscommissie brengt na een onderzoek een (bindend) advies uit aan NFN- of verenigingsbestuur voor de te nemen maatregelen ten aanzien van een beklaagde.

Daarnaast geeft de Veiligheidscommissie desgewenst adviezen aan NFN- of verenigingsbesturen en directie over hoe om te gaan met integriteits- en veiligheidskwesties en fungeert dan als sparringpartner.

Neem contact op met de Veiligheidscommissie