NFN Open en Bloot is de belangenorganisatie voor naaktrecreërend Nederland. Zo is het voor ons ook van belang dat iedereen prettig bloot terreinen in Nederland kan bezoeken of aan activiteiten kan deelnemen. Daarom geldt binnen de organisatie een meldingsplicht van ongewenst gedrag. Deze meldingen worden behandeld door de NFN-Veiligheidscommissie.

Wat doet de Veiligheidscommissie?

Juist in een omgeving (bijv. recreatie- of verenigingsterreinen, zwembaden) waar bloot doorgaans de norm is, willen wij de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. Daarom is binnen de organisatie het Veiligheidsprotocol Protocol van ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan? van kracht. Hierdoor geldt een meldingsplicht van elk (vermoeden) van ongewenst gedrag.

De Veiligheidscommissie onderzoekt deze meldingen op onafhankelijke, objectieve en discrete wijze. Doel van de onderzoeken is om in ernstige gevallen mensen de toegang tot naaktrecreatieterreinen te ontzeggen. De commissie hanteert hierbij een standaard werkwijze.

Bindend advies en sparringspartner

De Veiligheidscommissie brengt na een onderzoek een (bindend) advies uit aan NFN- of verenigingsbestuur voor de te nemen maatregelen ten aanzien van een beklaagde.

Daarnaast geeft de Veiligheidscommissie desgewenst adviezen aan NFN- of verenigingsbesturen en directie over hoe om te gaan met integriteits- en veiligheidskwesties en fungeert dan als sparringpartner.

Vacature Veiligheidscommissie

De commissie bestaat bij voorkeur uit vijf personen, die worden benoemd door de directeur-bestuurder van NFN. De commissie bestaat momenteel uit één vrouw en drie mannen. We zoeken momenteel nog een vijfde persoon.

Algemene profieleisen

 • Je hebt een HBO+ denk- en werkniveau;
 • Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen of gaat die aanvragen;
 • Je kunt objectief en analytisch opereren;
 • Je kunt goed werken onder emotionele druk;
 • Je bent maatschappelijk en sociaal betrokken en hebt affiniteit met/kennis van naaktrecreatie;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek van verenigingsstructuren;
 • Je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
 • Je kunt goed werken in teamverband;
 • Je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische, onafhankelijke opstelling;
 • Je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor deze belangrijke functie.

Wat bieden wij je?

 • De mogelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de georganiseerde naaktrecreatie in Nederland;
 • een verantwoordelijke en uitdagende functie die gemiddeld 1 – 4 uur per maand kost (bij onderzoek naar een zaak kan het urenaantal tijdelijk sterk uitbreiden);
 • samenwerking in en ondersteuning van een hecht team;
 • vergoeding van je onkosten.

Procedure

Stuur je reactie met schriftelijke motivatie en relevante aspecten uit je cv vóór 16 april 2023 naar Henk Dijkstra, de voorzitter van de Veiligheidscommissie (info@nfn.nl).

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met NFN-beleidsmedewerker Bernd Huijser (bernd@nfn.nl).