01-03-2023

Statement NFN & Montalivet

In 2023 bestaat het INF-FNI (International Naturist Federation) 70 jaar. NFN Open & Bloot is samen met alle aangesloten federaties uitgenodigd om deze mijlpaal te vieren. NFN ziet van deze uitnodiging af. Waarom is dat?

NFN is officieel uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het jubileumfeest, dat in het weekend van 9 & 10 september gevierd wordt op naturistencamping Montalivet (Frankrijk). Op deze locatie werden de allereerste statuten getekend en op het terrein vind je herinneringen aan het 40- en 60- jarig bestaan van INF. Dit is de reden waarom het INF-FNI-besloot om voor Montalivet te kiezen voor de viering van het jubileum. 

 

Reden om niet te gaan

Een van de uitgangspunten om prettig bloot te kunnen recreëren is volgens NFN dat iedereen die zichzelf en anderen respectvol behandelt welkom is op blootlocaties. Het gaat er dus om dat je je goed gedraagt en niet om andere zaken zoals je uiterlijk of je reissamenstelling. 

Montalivet weigert echter al jaren systematisch om alleengaande mannen toe te laten, tenzij ze op persoonlijke titel door verblijvende gasten zijn uitgenodigd. NFN ontvangt jaarlijks klachten over dit beleid en heeft meerdere malen geprobeerd om hierover met Montalivet tot een acceptabele oplossing te komen. Helaas blijft de Franse camping bij hun standpunt en daarom heeft NFN al enige jaren geleden het Prettig Bloot-label van deze locatie ingetrokken. 

Om een feestelijk evenement te bezoeken op deze locatie voelt dan niet goed en daarom reist NFN niet af naar Montalivet. Ook als steunbetuiging aan alle teleurgestelde alleengaande mannen die hier helaas niet welkom waren.