18-01-2023

Nederland verpreutst? Even rechtzetten!

Als belangenorganisatie voor naaktrecreanten spreekt NFN Open & Bloot zich geregeld uit tegen de hardnekkige opvatting dat Nederland aan het verpreutsen is en naaktrecreatie een uitstervende recreatievorm is. Daar hadden we opnieuw reden toe, na een recent artikel van Elsevier Weekblad waarin dit als feit werd verkondigd. Onze ingezonden brief met het werkelijke verhaal is in een daarop volgende uitgave van EW gepubliceerd.

Naaktrecreatie op z’n retour vanwege toenemende verpreutsing? Dat was wel de strekking van het artikel ‘Bloot slaat dood: de preutsheid groeit’, dat eind december in Elsevier Weekblad te lezen viel. NFN en haar leden werden daarbij als ‘vergrijsde naturisten die klagen over een afnemende interesse voor naaktrecreatie ten gevolge van verpreutsing’ neergezet.

Naaktrecreatie is springlevend

Die uitspraak lazen we vol verbazing. Uit het laatste grote marktonderzoek (2019) van Motivaction bleek dat het relatieve aantal naaktrecreanten in Nederland al jarenlang stabiel is. Maar liefst één op de zeven landgenoten kiest in zijn of haar vrije tijd zo nu en dan bewust voor naaktrecreatie. Dit kan van alles zijn, van bloot zonnen op het strand of in de tuin tot bloot op vakantie gaan.

Omgerekend hebben we het over zo’n 2,5 miljoen Nederlanders, waarbij de mensen die alleen in de sauna de kleren uitdoen nog niet eens meegeteld zijn. Van een afname is dus helemaal geen sprake, in tegendeel.

In plaats van gekrompen is  het ledenaantal van NFN het afgelopen jaar juist gestegen. Onder de nieuwe aanwas bevonden zich ook veel 50-minners. Hetzelfde geldt voor de ledenontwikkeling van menig naturistenvereniging in Nederland. En vergeet niet de meest laagdrempelige vorm van naaktrecreatie: het saunabezoek. Ook deze branche laat al jarenlang een stijging in het aantal bezoekers zien.

Bloot is geen seks

Mensen zijn wel wat voorzichtiger geworden met zichzelf bloot te geven in het bijzijn van anderen. De komst van telefoons met camera’s en toenemende ‘bodyshaming’ via sociale media zijn daar belangrijke oorzaken van. Dat heeft niets met preutsheid op zich te maken, maar alles met digitale kwetsbaarheid en een (ver)oordelende maatschappij.

Wat er werkelijk aan de hand is, is dat onze lijven geseksualiseerd worden en dat veel mensen openlijk commentaar op van alles en nog wat geven. Zodra ‘bloot’ en ‘seks’ niet meer los van elkaar gezien worden, ontstaan er vreemde situaties waarin discussies oplaaien. Bijvoorbeeld over het al dan niet nog topless kunnen zonnen of over kunstwerken die ’te bloot’ zijn.

Ingezonden brief

De mening van NFN is helaas niet gevraagd bij de totstandkoming van het artikel in Elsevier Weekblad. De journalist heeft zich gebaseerd op een oud artikel met een heel andere invalshoek en heeft daaruit een verkeerde conclusie getrokken.

Wij betreuren het dat er geregeld onzorgvuldige journalistiek wordt bedreven. Zeker omdat wij als belangenbehartiger dan in een positie gedwongen worden waarin we verdedigend moeten optreden en onwaarheden moeten ombuigen. Dit voelt als de omgekeerde wereld.

Achteraf brachten we ons standpunt alsnog voor het voetlicht, in de vorm van een rectificatieverzoek namens 2,5 miljoen Nederlandse naaktrecreanten. Dit verzoek is als ingezonden brief in de EW van de derde week van januari gepubliceerd. Hieronder lees je onze tekst terug.

Feitencheck

In plaats van verdedigen en ombuigen zien we natuurlijk liever dat de media ons vooraf benaderen voor een feitencheck of standpunt. Dan hoeven we niet achteraf te corrigeren, wanneer de imagoschade voor naaktrecreatie reeds is aangericht. Zonde, want de naakte waarheid schetst een heel ander beeld!