05-06-2023

Naaktzwemmen Den Haag – Zwembad Overbosch

De Gemeente Den Haag stopt het naaktzwemmen in Zwembad Overbosch om zwemlessen in te halen. Blootzwemmers leggen zich daar niet bij neer en willen opheldering van de gemeente. NFN staat hen bij en volgt de kwestie op de voet. Lees hier het hele dossier.

Laatste nieuws

Kom tijdens zomervakantie weer naaktzwemmen in Overbosch

05-06-2023: Zwembad Overbosch (Den Haag) verwelkomt naaktzwemmers tijdens de komende zomervakantieperiode weer op de zaterdagochtenden. Er zijn zeven nieuwe datums toegezegd, nadat de reguliere naaktzwemtijden eerder werden opgeheven.

Wie graag bloot een baantje trekt, kan op de volgende data in Zwembad Overbosch terecht: 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus. Naaktzwemmen kan op deze dagen tussen 08:00 en 10:15 uur.

Voorheen waren blote zwemmers élke zaterdagochtend welkom in Overbosch. De coronaperiode gooide echter roet in het eten; hierdoor moesten er zwemlessen ingehaald worden en deze werden gepland tijdens de naaktzwemuurtjes.

Zoeken naar structurele oplossing

Gevolg hiervan is dat naaktzwemmers nog maar incidenteel in dit Haagse zwembad terecht kunnen. Een structurele oplossing is nog niet gevonden. Vaste bezoekers en NFN blijven zich hiervoor inzetten, zoals in onderstaande berichtgeving te lezen valt.

Tijdens de zomervakantie kan het echter weer een aantal zaterdagochtenden achter elkaar. Er worden dan namelijk geen zwemlessen geven.

Zet de bovenstaande data dus vooral in je agenda. Want door een hoge opkomst laten we de gemeente zien dat er veel animo is voor naaktzwemmen op deze locatie. En wordt het hopelijk snel weer het hele jaar rond mogelijk.

Eerder nieuws

Goed en slecht nieuws over blootzwemmen in Zwembad Overbosch

14 december 2022 – Blootzwemmers kunnen zaterdagochtend 7 januari eenmalig weer terecht in Zwembad Overbosch. Goed nieuws dus, maar er is ook een tegenslag te melden. De toekomst van het naaktzwemmen op deze locatie blijft onzeker, zeker nu de zwemmers geen schriftelijk bezwaar kunnen indienen tegen het stopzetten  (al dan niet tijdelijk) van hun reguliere zwemuren.

Sinds eind vorig jaar zijn de momenten om naakt te zwemmen in het Haagse zwembad zeer schaars geworden. De reguliere blootzwemtijden moesten plaatsmaken voor zwemdiplomalessen, omdat er door de coronapandemie een achterstand was opgelopen.

Op 15 november diende hierover een rechtszaak, die door de zwemmers zelf tegen de gemeente Den Haag werd aangespannen. En waarbij zij ondersteund werden door NFN. De zwemmers wilden bezwaar kunnen aantekenen tegen het besluit van het zwembad, maar hebben hier juridisch niet de mogelijkheden toe, zo blijkt nu.

Bezwaar aantekenen niet mogelijk

De beslissing om de zwemlessen in te plannen op de naaktzwemuren werd medegedeeld op het prikbord van het zwembad en als schriftelijke mededeling van de wethouder aan de gemeenteraad van Den Haag.

Omdat er in beide gevallen geen sprake is van een officieel gemeentelijk besluit,  is daar wettelijk geen beroep tegen in te dienen, zo oordeelde de rechtbank op 6 december jongstleden in het nadeel van de blootzwemmers. Daardoor blijft voorlopig onduidelijk of en wanneer de reguliere zwemuren in Zwembad Overbosch weer terugkeren.

Spoedig mag het weer een keertje

Op zaterdagochtend 7 januari 2023 zijn blootzwemmers eenmalig wel weer welkom. Tussen 08:00 en 10:15 uur zijn het wedstrijd- en instructiebad als vanouds open voor een blote duik. Een grote opkomst is gewenst, zodat de gemeente uiteindelijk niet meer om deze groep blootzwemmers heen kan.

Een structurele oplossing laat vooralsnog op zich wachten. Uiteraard blijft NFN de zaak op de voet volgen.

Naaktzwemmers roepen gemeente Den Haag ter verantwoording

24 november 2022 – Op 6 december komt er meer duidelijkheid over de toekomst van het naaktzwemmen in het Haagse Zwembad Overbosch. De rechter doet dan uitspraak in een rechtszaak die door de zwemmers zelf tegen hun gemeente werd aangespannen, en op 15 november jongstleden diende.

De zwemmers willen van de gemeente Den Haag officieel antwoord op hun schriftelijke bezwaren over het stopzetten van het blootzwemmen, nadat de gemeente eind 2021 het zaterdagse zwemuur in Zwembad Overbosch schrapte om aan diplomazwemmen van kinderen voorrang te geven.

Door de coronapandemie waren er grote achterstanden en wachtlijsten ontstaan, en die wilde men inlopen. Een nobel en terecht streven. Maar later bleek dat de blootzwemmers al hun (weinige) zwemuren ‘inleverden’, terwijl de uren voor vrij zwemmen nauwelijks werden beperkt.

Tijdelijke maatregel?

Volgens de gemeente is er sprake van een ‘tijdelijke maatregel zonder consequenties voor de gebruikers’ en ligt er hier geen schriftelijk besluit aan ten grondslag. In zo’n geval zijn gemeentes wettelijk niet verplicht om bezwaarschriften te behandelen.

De zwemmers stellen daarentegen dat de gemeente tot op heden niet aangeeft wanneer het blootzwemmen weer begint. De ‘tijdelijke maatregel’ kan dus geruisloos een definitieve worden.

Daarnaast zijn er wel degelijk gevolgen voor de 100 blote zwemmers, zo betoogde de woordvoerster tijdens de zitting vurig. Zij kunnen in Den Haag nu immers nergens meer terecht, terwijl dit voor velen van hen de enige sportbeoefening is. Ook is het een ruime doelgroep; iedereen is welkom om te genieten van het vrijheidsgevoel van zwemmen in je blootje.

Bezwaar indienen

Formeel staat de gemeente misschien in zijn recht. Maar een dergelijke maatregel zonder officiële beslissing blokkeert ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. En dat is weer niet democratisch. Hoe nu verder? Op dat antwoord hoeven we niet lang meer te wachten.

De kwestie speelt nu al bijna een jaar. Ook NFN Open & Bloot protesteerde meteen al bij de Haagse wethouder. Tot op heden ondersteunt en adviseert NFN de zwemmersgroep bij hun acties.

Blijf op de hoogte

Zwom jij ook in Zwembad Overbosch op zaterdagochtend en wil je van de ontwikkelingen op de hoogte blijven? Stuur dan een berichtje naar [email protected].

Twee zaterdagen toch weer naaktzwemmen

21 april 2022 – Het overleg tussen de vaste zwemmers en NFN Open & Bloot over het naaktzwemmen in zwembad Overbosch (Den Haag) heeft toch iets opgeleverd. Het zwembad heette blootzwemmers weer welkom op twee zaterdagen.

Het naaktzwemmen is tijdelijk gestopt omdat de gemeente de achterstanden in het leszwemmen voor kinderen wil inlopen. Vanwege de schoolvakanties zijn de kinderen echter weg en het is de gemeente gelukt om de personeelsbezetting voor die dagen rond te krijgen! Goede zaak!

Structurele oplossing

Overigens blijven de zwemmers en NFN met de gemeente in gesprek om het naaktzwemmen te behouden en een structurele oplossing te vinden.

NFN Open & Bloot op de bres voor Haagse zwemmers

16 november 2021 – De bezoekers van het blootzwemuur in Zwembad Overbosch wachtte afgelopen zaterdag een onaangename verrassing. Op een briefje in het zwembad lazen zij dat het blootzwemmen (tijdelijk) wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2022.

De gemeente heeft vanwege de ‘corona-sluitingen’ een grote achterstand met het leszwemmen voor kinderen en maakt gedwongen plek vrij op de stedelijke zwemagenda om de achterstand in te lopen. Onder andere het naaktzwemmen moet hierdoor (tijdelijk) wijken.

Het AD berichtte over het besluit. Een aantal gedupeerde zwemmers vroeg hulp aan NFN Open & Bloot.

Enige mogelijkheid in Den Haag

Nog dezelfde dag vroeg directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot Christine Kouman de verantwoordelijke wethouder Bredemeijer zijn beslissing terug te draaien: het zwemuur wordt goed bezocht en is de enige mogelijkheid om bloot te zwemmen in Den Haag.

Als dit niet mogelijk is, dan zou de wethouder volgens NFN nog eens goed moeten kijken naar alternatieven. Een blootzwemuur op een andere tijd of in één van de zes andere Haagse zwembaden zou toch mogelijk moeten zijn. En als blijkt dat er op zaterdagochtend onvoldoende animo is voor leszwemmen in Overbosch, dan moet het blootzwemmen weer onmiddellijk terugkomen m.i.v. 1 januari 2022.

Wanneer weer blootzwemmen?

Tenslotte heeft NFN de gemeente gevraagd wanneer het blootzwemmen weer terugkomt. Zodra we een reactie hebben van de wethouder, laten we je het weten!

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten