24-04-2023

Maasvlakte 2 – Rotterdam

De werkzaamheden bij naaktstrand Maasvlakte 2 in Rotterdam zijn afgerond en het strand is weer open. Maar spoedig start de bouw van een nieuw Havenervaringscentrum. Lees op deze pagina over de laatste ontwikkelingen rond deze locatie.

Laatste nieuws

Bouw havenervaringscentrum ‘Portlantis’ gestart

05-04-2023: De bouw van het havenervaringscentrum is inmiddels gestart en omgedoopt tot Portlantis. Dit centrum is vanaf eind 2024 voor publiek, onderwijs en bedrijfsleven, om er alles te leren over de haven van nu en de toekomst.

NFN Open & Bloot is nauw bij de ontwikkelingen betrokken om de overlast bij het naaktstrandgedeelte zoveel mogelijk te beperken, zowel tijdens de bouw als daarna. In eerdere berichtgeving (hieronder) lees je over onze inzet tot dusver.

Eerder nieuws

Bouw nieuw informatiecentrum bij naaktstrand Maasvlakte 2 start binnenkort

24-04-23: In het voorjaar van 2023 start op Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam) de bouw van het nieuwe Havenervaringscentrum (HEC), dat het huidige Futureland moet vervangen. Wat is de impact daarvan op het naaktstrandgedeelte? NFN Open & Bloot houdt een vinger aan de pols.

Maasvlakte 2 is primair een haven- en industriegebied en daardoor voortdurend in beweging. Dat heeft soms ook gevolgen voor de hele omgeving. Zo was het naaktstrand in 2022 gedeeltelijk gesloten, vanwege de aanleg van het windmolenpark door Eneco.

Het strand is inmiddels weer open, maar een nieuwe verandering dient zich alweer aan. Het nieuwe Havenervaringscentrum komt op een landtong aan de noordkant langs het naaktstrand te staan, en wordt in het najaar van 2024 geopend.

Consequenties voor naaktstrand

Of er op termijn consequenties zijn voor het naaktstrand is nu nog lastig in te schatten. Het gebouw komt tenslotte niet direct op het strand te staan. NFN Open & Bloot heeft hierover al enige tijd contact met de opdrachtgever, het Havenbedrijf Rotterdam.

En met succes: dankzij deze gesprekken ziet het Havenbedrijf inmiddels af van de verrekijkers die oorspronkelijk op de bovenste etage van het HEC geplaatst zouden worden Zodat de privacy van blote strandgangers niet in het gedrang komt. NFN blijft het project tijdens en na de bouw volgen. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het recreatiestrand gewoon open tijdens de bouw.

Naaktstrand uitgebreid

Nog wel een lichtpuntje: vanwege de drukte op het naaktstrand (ook door textielrecreanten) heeft de gemeente Rotterdam op advies van NFN in 2021  het naaktstrandgedeelte verlengd met 500 meter. Het naaktstrand begint ten noorden(westen) van de noordelijkste strandopgang bij P1 en loopt 1 kilometerdoor.

Naaktstrand Maasvlakte 2 weer open

Januari 2023 – De tweede helft van 2022 was een gedeelte van het naaktstrand op de Maasvlakte 2 in Rotterdam gesloten in verband met werkzaamheden van Eneco. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en zijn de afsluitingen opgeheven. Iedereen kan weer gebruik maken van de Prinses Maximaweg, de parkeerplaatsen P5 en P6 en het fietspad.

Windpark

Eneco is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met het bouwen van windturbines op de Maasvlakte 2. Vanaf 2023 worden hiermee maar liefst 138.000 huishoudens voorzien van groene stroom.  De eerste turbine komt op een kleine tweehonderd meter van het naaktstrand. Hoewel de toekomst van het (mede door NFN Open & Bloot opgerichte) naaktstrand niet ter discussie staat, verwachten wij dat de strandbeleving op dit nu nog stille strand zal veranderen door het geluid van de turbines.

Naaktstrand vergroot

Vorig jaar heeft de Gemeente Rotterdam het naaktstrand 500 meter vergroot. Volgens de APV begint het naaktstrand ten noorden(westen) van de noordelijkste strandopgang en loopt geen 500 meter, maar 1000 meter door.

Windturbines op strand van Maasvlakte 2

Januari 2021 – Eneco begint dit voorjaar met het bouwen van de windturbines op het strand van Maasvlakte 2. De werkzaamheden op het strand vinden plaats van april tot en met september. De voorbereidingen beginnen eerder.

Uit veiligheidsoverwegingen worden het stille (extensieve) strand en de weg achter het strand afgesloten voor het publiek van half februari tot november. De grote parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar. Gedetailleerde informatie lees je hier.

Overlast naaktstrand

De eerste windturbine komt een paar honderd ten meter ten westen van het naaktstrand te staan. Het afsluithek van het strand komt dus direct naast het naaktstrand te staan. De overlast voor het naaktstrand zal waarschijnlijk vooral bestaan uit het geluid van de werkzaamheden van de turbines die het dichtst bij het naaktstrand komen. De inkijk vanuit het hek wordt afgeschermd.

Omdat het naaktstrand best wel druk kan zijn in de zomer, zoeken veel naaktrecreanten de rust op van het stille strand. Dit is dus dit seizoen ook niet mogelijk. NFN Open & Bloot en Eneco hadden daarom de gemeente Rotterdam gevraagd het naaktstrand tijdelijk een stuk op te rekken in oostelijke richting. De gemeente heeft dit verzoek helaas niet gehonoreerd. Het zal dit jaar dus ook drukker worden op het naaktstrand.

Naaktstrand wel officieel vergroot

Het goede nieuws (maar nu ook een beetje verwarrend) is dat de gemeente Rotterdam in december het naaktstrand officieel met 500 meter heeft verlengd. Volgens de APV begint het naaktstrand ten noorden(westen) van de noordelijkste strandopgang en loopt geen 500 meter, maar 1000 meter door. Dit op verzoek van naaktstrandbezoekers en NFN. Maar hiervan profiteren we dus pas vanaf 2023.

Na de periode van het aanvragen gaat Eneco dus nu echt beginnen met de bouw van het windpark dat vanaf 2023 maar liefst 138.000 huishoudens gaat voorzien van groene stroom.

Bezwaar indienen tegen windmolenpark op de Maasvlakte 2

November 2020 – We hebben al enkele malen bericht over het windpark dat energieleverancier Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat gaat aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De windmolens worden geplaatst op het strand in de vloedlijn, omdat ze hier de meeste wind te vangen.

De eerste turbine staat gepland op een kleine tweehonderd meter van het naaktstrand. Hoewel de toekomst van het (mede door NFN Open & Bloot opgerichte) naaktstrand niet ter discussie staat, verwachten wij dat de strandbeleving op dit nu nog stille strand zal veranderen door het geluid van de turbines.

Bezwaar indienen

Hoewel NFN zeker het idee van groene stroom onderschrijft, denken we uiteraard ook aan jullie. Daarom dienden we in een vroeg stadium een bezwaarschrift in bij de gemeente Rotterdam. Wettelijk worden echter alleen bezwaren betreffende bebouwing binnen een straal van 5 km behandeld. Recreanten zijn dus niet “beschermd”.

Inmiddels liggen de vergunningaanvragen en de milieueffectrapportage (MER) ter inzage en kunnen belanghebbenden bezwaren indienen tot 11 december. NFN zal dit opnieuw gaan doen. Zelf kan je dat ook doen, lees hiervoor het bericht van Eneco. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen via het mailadres [email protected].

Eneco

Als belangenorganisatie is NFN is ook één van de gesprekspartners van Eneco. Eneco heeft al laten weten dat de zuidelijkste turbines (het dichtst bij het naaktstrand) waarschijnlijk aerodynamische bladen krijgen die minder geluid maken. Ook is de verwachting dat vanwege de stand van de zon er op het strand gelukkig weinig of geen slagschaduw zal zijn.

Populair

Omdat vanwege de groeiende populariteit van het strand steeds meer textielrecreanten naar het naaktstrand uitwijken, proberen we het naaktstrand (ondanks de turbines) te vergroten. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam.

Windmolens te dichtbij naaktstrand Maasvlakte 2

Augustus 2020 –  Energieleverancier Eneco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De windmolens worden geplaatst op het strand in de vloedlijn. Dit is de ideale plek om de meeste wind te vangen. De eerste turbine staat gepland een paar honderd meter van het naaktstrand.

NFN Open & Bloot heeft in een visie aan de gemeente Rotterdam gesteld dat plaatsing van de windmolens op deze plek haaks staat op de rust en ruimte waar dit recreatiegebied oorspronkelijk voor bedoeld was en ervoor gepleit dat de eerste molen zover mogelijk van het naaktstrand komt.

Minder geluidsoverlast

Wettelijk zijn recreanten echter niet beschermd. Alleen bezwaren die bebouwing betreffen binnen een straal van 5 km bij een windmolen zijn (mogelijk) gegrond. NFN is echter ook één van de gesprekspartners van Eneco. En Eneco komt (deels) aan ons bezwaar tegemoet: de eerste turbines worden voorzien van aerodynamische bladen die minder geluid maken.

Een bijkomend probleem is dat het strand zo populair is, dat steeds meer textielrecreanten “uitwijken” naar naaktstrand. Ook hierover heeft NFN contact met de gemeente Rotterdam.

Groene stroom vanaf 2023

Vanaf 2023 moet het windpark jaarlijks 138.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Op dit moment werkt Eneco aan de nodige vergunningen en de definitieve plannen. In 2022 zouden de turbines worden geplaatst (buiten het strandseizoen).

Windpark op Maasvlakte 2

April 2020 – Eneco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De specifieke aangewezen plek is het strand ten noorden van het prachtige naaktstrand.

Vanaf 2023 moet het windpark jaarlijks 138.000 huishoudens voorzien van groene stroom. In de plannen is sprake van 22 windturbines, waarvan er 12 op het strand komen te staan.

Samenwerking NFN en Eneco

Welk effect dit precies gaat hebben op het naaktstrand van de Maasvlakte 2 is nog niet duidelijk. NFN Open & Bloot pleit ervoor dat de windmolens zo ver mogelijk van het naaktstrand vandaan blijven. Gelukkig heeft Eneco al aangegeven om met NFN Open & Bloot te willen samenwerken.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten