21-01-2021

Naaktstrand Bussloo

Naaktstrand Bussloo ligt in het Gelderse Voorst en is op Blootkompas een van de best beoordeelde naaktranden van ons land. Zo’n plek moeten we natuurlijk koesteren! Toch lagen er een tijdje plannen op tafel waardoor het gebied voor naaktrecreanten in het gedrag kwam. Lees hier het hele dossier.

Laatste nieuws

Masterplan Bussloo van de baan

21 december 2021Op 15 december maakte de gemeente Voorst bekend niet verder te gaan met het Masterplan. Hierin stonden plannen om het recreatiegebied Bussloo aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. 

Het naaktstrand Bussloo kwam volgens deze plannen te liggen in een rustzone, samen met Thermen Bussloo. Er waren ideeën om in dit gebied kleinschalige verblijfsrecreatie (bijv. een natuurcamping en een zorghotel) in te richten en andere, voor rustzoekers interessante, voorzieningen te realiseren.

Een minder goed idee was om voor fietsers en wandelaars een ‘rondje rond te plas’ te maken, waarbij het (fiets)pad het naaktstrand zou doorkruisen en opdelen.

Ophef

Dit idee leidde deze zomer tot veel ophef onder de naaktstrandbezoekers. Zij spraken tijdens de vergadering van de gemeenteraad of uitten hun zorgen aan de raad, net als NFN Open & Bloot, via de mail.

Ondertussen was NFN, samen met de bezoekersgroep Stichting Behoud Naturistenterrein (i.o.), nog in gesprek met de gemeente. In oktober legden wij de gemeente tijdens een constructief gesprek nog eens uit waarom een rondje Bussloo over het naaktstrand voor ons onacceptabel was.

We hadden de indruk dat de gemeente onze bezwaren begreep en ter harte nam.

Meer problemen

Maar er waren meer (en grotere) problemen. Onder druk van milieuorganisaties trok de gemeente de eerder afgegeven vergunning voor een glamping in de relaxzone (tijdelijk) in.

Daarnaast realiseerden bewoners dat meer mensen naar het recreatiegebied nog meer verkeer in de gemeente zou opleveren. En hier kwamen lokale politieke partijen tegen in het geweer.

Door dit alles kalfde het (politieke) draagvlak voor de plannen af. Uiteindelijk heeft de gemeente de stekker uit het plan getrokken.

Toekomst

De gemeente gaat nu kijken of en hoe recreatie binnen de gemeente in de toekomst een boost moet krijgen. De gemeente heeft NFN bedankt voor de inbreng en betrokkenheid. Dat er dingen in het recreatiegebied gaan veranderen, ligt voor de hand.

We blijven er alert op dat het naaktstrand hiervan profiteert en geen nadeel ondervindt!

Eerder nieuws

Kritiek op plannen uitbreiding Bussloo

31 augustus 2021 –  De gemeente Voorst wil het recreatiegebied Bussloo een impuls geven om ook in de toekomst een groot publiek aan te spreken. Een publiek dat ook van buiten de regio komt.

Ideeën hiervoor staan op de Kansenkaart, die de komende herfst zal worden uitgewerkt tot een Masterplan. NFN Open & Bloot en de gebruikersgroep (Stichting Behoud Naturistenterrein Bussloo i.o.) van naaktstrand Bussloo waren betrokken bij de ontwikkeling van deze Kansenkaart.

Het belangrijkste idee is dat het recreatiegebied wordt onderverdeeld in drie verschillende zones met bijbehorende functies en faciliteiten: een actief gedeelte (met watersporten), een sociaal gedeelte (met evenementen) en een relax gedeelte. Het naaktstrand en Thermen Bussloo liggen hier al.

 

Er zou ook bijvoorbeeld kleinschalige verblijfsrecreatie (natuurcamping, zorghotel) of andere, voor rustzoekers interessante voorzieningen bij kunnen komen.

 

Rondje rond de plas

 

Tot zo ver weinig aan de hand, zou je zeggen. Er is echter ook een idee om een ‘rondje rond de plas’ te creëren, zodat wandelaars en fietsers om het hele meer kunnen gaan. En omdat het onaantrekkelijk is om helemaal om Thermen Bussloo heen te moeten, ontstond het idee om een oeververbinding door of over het water te maken. En die zou dan lopen…. pal over het naaktstrand. Dit vind je ook terug op de Kansenkaart.

 

Uiteraard heeft NFN, net als de vaste bezoekersgroep, al duidelijk gemaakt dat dit een slecht idee is. Toch heeft dit idee afgelopen zomer al tot veel onrust geleid op het naaktstrand Bussloo.

 

En de kou is nog niet uit de lucht. Begin september worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Voorst. NFN heeft de raad al laten weten geen (fiets)pad over het naaktstrand te willen.

 

Masterplan Bussloo

 

De plannen worden dit najaar verder ontwikkeld tot het Masterplan. NFN is hier ook bij betrokken. Onze inzet is dat de naaktrecreanten optimaal kunnen genieten van het relaxgedeelte. Dus ook van eventuele nieuwe voorzieningen. En natuurlijk zonder (fiets)pad over het naaktstrand!

Verbetering van het naakstrand Bussloo

19 januari 2021 – NFN Open & Bloot, recreatieonderneming Leisurelands en initiatiefgroep bezoekers naaktstrand Bussloo werken samen aan kwaliteitsverbetering.

In goed overleg hebben Leisurelands en de bezoekers van het naaktstrand met ondersteuning van NFN Open & Bloot overeenstemming bereikt over de verbetering van het naaktstrand in Bussloo. Aanleiding van de gesprekken is de geplande uitbreiding van het naastgelegen Thermen Bussloo.

Bezwaar tegen parkeerplaats

In juni werd bekend dat het wellnesscentrum zal uitbreiden met een nieuwe parkeerplaats, waardoor een gedeelte van het naaktstrand verloren gaat. Een gedeelte van de bezoekers van het naaktstrand maakte bezwaar bij de Raad van State.

Sindsdien zijn alle partijen met elkaar in gesprek geweest. Als belangenbehartiger van naaktrecreanten in Nederland is NFN Open & Bloot er nauw bij betrokken. Tijdens de gesprekken bleek dat zowel NFN als bezwaarmakers inzetten op compensatie van het strandgedeelte dat verdwijnt.

Uitbreiding en verbetering strandgedeelte

Leisurelands heeft toegezegd in de winter van 2020-2021 de twee huidige stranden aanzienlijk te verruimen, en een derde strand te realiseren aan de noordzijde. Hierdoor komt er meer zandstrand dan er oorspronkelijk was op Bussloo. De bomen die moeten wijken voor de uitbreiding, worden herplant op het naaktstrand, waardoor er meer schaduwplekken komen.

Tenslotte stelt Leisurelands een afgesproken budget beschikbaar voor nader te bepalen voorzieningen op het naaktstrand. Op grond van deze afspraken hebben de bezwaarmakers besloten hun bezwaar bij de Raad van State tegen de uitbreiding in te trekken. Bussloo is en blijft één van de grootste binnenlandse naaktstranden met goede voorzieningen.

Jaarlijks overleg

NFN Open & Bloot, Leisurelands en de bezoekers zijn blij met het transparante overleg en zullen het gesprek gaande houden. Er zal jaarlijks een gebruikersoverleg plaatsvinden waarin eventuele terreinaanpassingen en kwaliteitsverbetering aan de orde komen.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten