23-10-2023

Naaktstrand Groede

Er dreigt een verkleining voor naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen. Lees de laatste ontwikkelingen en schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Laatste nieuws

NFN Open & Bloot tegen verkleining naaktstrand Groede

23-10-2023: NFN Open & Bloot is tegen een verkleining van het populaire naaktstrand Groede (provincie Zeeland) en heeft dit, naar aanleiding van de nieuwe strandnota, in een schriftelijke reactie aan de gemeente Sluis laten weten. Het strand wordt veel te druk bezocht om het te verkleinen.

De gemeente Sluis wil in haar nieuwe strandnota “Strandbeleid. De toekomst van het strand” de grens van het naaktstrand in Groede iets opschuiven naar het noorden. Ter compensatie wil de gemeente het noordelijkste stukje strand officieel bij het naaktstrand trekken. Dit is nu nog ‘niemandsland’, maar wordt wel al vaak door naaktrecreanten gebruikt om bloot te zonnen.

NFN juicht deze uitbreiding naar het noorden toe, maar stelt dat het nieuwe stukje naaktstand het deel dat dreigt te verdwijnen niet compenseert. Dit onder andere omdat dit deel van het strand bij hoog water grotendeels verdwijnt en dus niet altijd bruikbaar is.

Opschuiven naar het noorden

Volgens de gemeente is het nodig het naaktstrand naar het noorden op te schuiven, omdat in de huidige situatie blote en ‘geklede’ badgasten door elkaar liggen. En dit zou tot klachten leiden. Hoeveel klachten het precies betreft en of daar serieuze problemen van gekomen zijn, kan de gemeente desgevraagd niet aangeven. NFN heeft de gemeente dan ook laten weten deze redenering niet te begrijpen. Te meer ook omdat het naaktstrand al decennia op de huidige plek begint en met borden staat aangegeven.

Toch vindt NFN dat het naaktstrand zijn huidige oppervlakte moet behouden en dat is nu niet het geval. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat nu beslissen of zij meegaat in de redenering van NFN. Half december stemt de gemeenteraad over de nieuwe strandnota.

(Afbeeldingsbron: Strandnota Gemeente Sluis)

Groede is niet alleen het enige officiële naaktstrand in Zeeuws-Vlaanderen, het wordt ook al jaren het hele seizoen lang druk bezocht wordt door zowel Vlamingen en Zeeuwen als vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Om die reden spreekt NFN in deze kwestie ook namens de Belgische federatie FBN.

Toen de gemeente in 2009 het naaktstrand wilde verkleinen, verzamelden naaktrecreanten maar liefst 4000 handtekeningen om het huidige strand te behouden. De gemeente zag toen van haar voornemen af om het strand in te krimpen.

Anno 2023 betoogt NFN dat dit naaktstrand nog altijd populair is en zoveel bezoekers trekt, dat een verkleining van het strand niet valt te rechtvaardigen.

Volwaardig gesprekspartner

Wel een goede zaak is dat de gemeente Sluis NFN inmiddels als een volwaardige gesprekspartner ziet, en al in een voorbereidend stadium bij de strandnota betrok. Dat leidde er al toe dat het naaktstrand een stuk minder wordt verkleind dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Eerder nieuws

Verkleining dreigt voor naaktstrand Groede

15 maart 2023 – Er dreigt een verkleining voor het drukbezochte naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen, gemeente Sluis. NFN Open & Bloot zet zich samen met vaste strandbezoekers in voor behoud van het naaktstrandoppervlakte. Laat je ook horen!

In de eerste versie van de nieuwe strandnota wordt het strand naar het noorden uitgebreid en in het zuiden ingekrompen. Maar o.a. door de werking van eb en vloed is de vrees dat het nieuwe strandgedeelte kleiner is dan wat in het zuiden wordt weggehaald.

Vanwege ‘klachten’ wil de gemeente Sluis ook een bufferzone instellen tussen het naaktstrand en het textielstrand. NFN is hiervan geen voorstander, omdat dit alleen maar leidt tot onduidelijkheid.

Goede gesprekken met gemeente

Al sinds november vorig jaar is NFN Open & Bloot samen met vaste strandbezoekers en de nabijgelegen camping Het Zwarte Gat in overleg met de gemeente. NFN spreekt hierbij ook namens de Belgische Naturisten Federatie, want een groot gedeelte van de bezoekers komt uit België.

Dit heeft er al toe geleid dat het naaktstrand groter is dan in de allereerste plannen was voorzien!

Omdat het naaktstrand in Groede op zomerse dragen veel te krap is voor de vele bezoekers, is er ook gekeken naar alternatieve stranden ter compensatie. Maar veel stranden bleken ongeschikt voor naaktrecreatie.

NFN heeft inmiddels nogmaals een oproep gedaan aan de gemeente om de huidige plannen aan te passen, voordat de plannen deze lente in de gemeenteraad komen.

Laat je horen voor naaktstrand Groede

Ben jij een Nederlandse of Belgische bezoeker van dit naaktstrand en wil je als eerste op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Geef je dan op via dit formulier.

Misschien kan je zelfs (zo nodig) eenvoudig helpen om ons doel, namelijk behoud van het naaktstrandoppervlakte, te bereiken!

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten