15-03-2023

Naaktstrand Groede

Er dreigt een verkleining voor naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen. Lees de laatste ontwikkelingen en schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Laatste nieuws

Verkleining dreigt voor naaktstrand Groede

15 maart 2023 – Er dreigt een verkleining voor het drukbezochte naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen, gemeente Sluis. NFN Open & Bloot zet zich samen met vaste strandbezoekers in voor behoud van het naaktstrandoppervlakte. Laat je ook horen!

In de eerste versie van de nieuwe strandnota wordt het strand naar het noorden uitgebreid en in het zuiden ingekrompen. Maar o.a. door de werking van eb en vloed is de vrees dat het nieuwe strandgedeelte kleiner is dan wat in het zuiden wordt weggehaald.

Vanwege ‘klachten’ wil de gemeente Sluis ook een bufferzone instellen tussen het naaktstrand en het textielstrand. NFN is hiervan geen voorstander, omdat dit alleen maar leidt tot onduidelijkheid.

Goede gesprekken met gemeente

Al sinds november vorig jaar is NFN Open & Bloot samen met vaste strandbezoekers en de nabijgelegen camping Het Zwarte Gat in overleg met de gemeente. NFN spreekt hierbij ook namens de Belgische Naturisten Federatie, want een groot gedeelte van de bezoekers komt uit België.

Dit heeft er al toe geleid dat het naaktstrand groter is dan in de allereerste plannen was voorzien!

Omdat het naaktstrand in Groede op zomerse dragen veel te krap is voor de vele bezoekers, is er ook gekeken naar alternatieve stranden ter compensatie. Maar veel stranden bleken ongeschikt voor naaktrecreatie.

NFN heeft inmiddels nogmaals een oproep gedaan aan de gemeente om de huidige plannen aan te passen, voordat de plannen deze lente in de gemeenteraad komen.

Laat je horen voor naaktstrand Groede

Ben jij een Nederlandse of Belgische bezoeker van dit naaktstrand en wil je als eerste op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Geef je dan op via dit formulier.

Misschien kan je zelfs (zo nodig) eenvoudig helpen om ons doel, namelijk behoud van het naaktstrandoppervlakte, te bereiken!

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten