23-05-2024

Naaktstrand Groede

Er dreigde een verkleining voor naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen, maar die plannen zijn van de baan. Lees de laatste ontwikkelingen rond deze locatie.

Laatste nieuws

Toch geen verplaatsing voor naaktstrand Groede

23-05-2024: Dankzij een lobby van NFN Open & Bloot, strandpaviljoen Van Houten en bungalowpark Molecaten Park Waterdunen gaat de beoogde verplaatsing van naaktstrand Groede tóch niet door. De situatie blijft daar zoals het altijd al was. De verrassende wending kwam vlak voordat de gemeente Sluis over de verplaatsing zou stemmen.

Oorspronkelijk wilde de gemeente Sluis het naaktstrand verplaatsen tot aan de noordkant van de kust, met een natuurlijke begrenzing bij ’t Killetje. Dit noordelijke stukje is textielstrand. Zo stond het ook in de strandnota waar de gemeenteraad op 16 mei over zou stemmen.

Deze verplaatsing was alleen niet in het belang van NFN, het strandpaviljoen en het bungalowpark. Deze drie partijen pleitten bij de gemeente  voor behoud van het naaktstrand op de huidige locatie. De gemeenteraad ging hiermee akkoord en keurde daarna de nieuwe strandnota goed, zónder verplaatsing van het naaktstrand.

Dit ook tot tevredenheid van de overlegpartners van NFN in dit hele proces: een groep betrokken naaktstrandbezoekers en naturistencamping Het Zwarte Gat.

Verschillende belangen

Het gebeurt niet vaak dat commerciële partijen en belangenbehartiger NFN de handen ineenslaan ten gunste van een naaktstrand. Maar zij hadden wel allemaal belang bij behoud van de huidige situatie, waarbij nog een stukje textielstrand is ten noorden van het naaktstrand.

Strandpaviljoen Van Houten wil in de toekomst zijn doelgroep vergroten en naast een blootpubliek ook geklede strandgangers bedienen. Molencaten Park Waterdunen wil dat zijn gasten direct vanuit hun huisje het textielstrand op kunnen gaan. En naaktrecreanten willen de zekerheid dat de oppervlakte van het naaktstrand behouden blijft en hun strand niet kleiner wordt.

Verplaatsing zou verkleining betekenen

Dat zou namelijk wel het geval zijn bij de nieuwe locatie.  Bij vloed loopt namelijk een groot deel van dit stukje strand onder water. Tel hier bij op de zandafkalving van het strand door de zeestroming en vergroting van de duinen door stuifzand en er werd dus terecht gevreeds voor verkleining van het strandoppervlak.

Dat de gemeente Sluis NFN een handreiking deed door het naaktstrand in de ontwerpfase van de strandnota al te vergroten, nam deze angst niet weg. En verkleining van dit strand is ongewenst, omdat dit nu eenmaal zo druk wordt bezocht. Goed nieuws dus dat deze plannen nu definitief van de baan zijn.

Best haalbare alternatief

NFN pleitte er eerder voor om het huidige naaktstrand te vergroten door het noordelijke stukje er aan toe te voegen. Maar omdat bleek dat ook het strandpaviljoen én het bungalowpark hier aanspraak op wilden maken, schatte NFN in dat de politiek deze vergroting niet zou goedkeuren. Behoud van het huidige naaktstrand werd dan ook het best haalbare alternatief.

Een klein deel van de blote strandbezoekers wijkt nu uit naar de noordkant bij ’t Killetje, als zij het naaktstrand te druk vinden. Zolang de omstandigheden zodanig zijn dat dit strand juridisch geschikt is voor naaktrecreatie, kan dat ook in de nieuwe situatie nog.

Eerder nieuws

NFN Open & Bloot tegen verkleining naaktstrand Groede

23-10-2023: NFN Open & Bloot is tegen een verkleining van het populaire naaktstrand Groede (provincie Zeeland) en heeft dit, naar aanleiding van de nieuwe strandnota, in een schriftelijke reactie aan de gemeente Sluis laten weten. Het strand wordt veel te druk bezocht om het te verkleinen.

De gemeente Sluis wil in haar nieuwe strandnota “Strandbeleid. De toekomst van het strand” de grens van het naaktstrand in Groede iets opschuiven naar het noorden. Ter compensatie wil de gemeente het noordelijkste stukje strand officieel bij het naaktstrand trekken. Dit is nu nog ‘niemandsland’, maar wordt wel al vaak door naaktrecreanten gebruikt om bloot te zonnen.

NFN juicht deze uitbreiding naar het noorden toe, maar stelt dat het nieuwe stukje naaktstand het deel dat dreigt te verdwijnen niet compenseert. Dit onder andere omdat dit deel van het strand bij hoog water grotendeels verdwijnt en dus niet altijd bruikbaar is.

Opschuiven naar het noorden

Volgens de gemeente is het nodig het naaktstrand naar het noorden op te schuiven, omdat in de huidige situatie blote en ‘geklede’ badgasten door elkaar liggen. En dit zou tot klachten leiden. Hoeveel klachten het precies betreft en of daar serieuze problemen van gekomen zijn, kan de gemeente desgevraagd niet aangeven. NFN heeft de gemeente dan ook laten weten deze redenering niet te begrijpen. Te meer ook omdat het naaktstrand al decennia op de huidige plek begint en met borden staat aangegeven.

Toch vindt NFN dat het naaktstrand zijn huidige oppervlakte moet behouden en dat is nu niet het geval. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat nu beslissen of zij meegaat in de redenering van NFN. Half december stemt de gemeenteraad over de nieuwe strandnota.

(Afbeeldingsbron: Strandnota Gemeente Sluis)

Groede is niet alleen het enige officiële naaktstrand in Zeeuws-Vlaanderen, het wordt ook al jaren het hele seizoen lang druk bezocht wordt door zowel Vlamingen en Zeeuwen als vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Om die reden spreekt NFN in deze kwestie ook namens de Belgische federatie FBN.

Toen de gemeente in 2009 het naaktstrand wilde verkleinen, verzamelden naaktrecreanten maar liefst 4000 handtekeningen om het huidige strand te behouden. De gemeente zag toen van haar voornemen af om het strand in te krimpen.

Anno 2023 betoogt NFN dat dit naaktstrand nog altijd populair is en zoveel bezoekers trekt, dat een verkleining van het strand niet valt te rechtvaardigen.

Volwaardig gesprekspartner

Wel een goede zaak is dat de gemeente Sluis NFN inmiddels als een volwaardige gesprekspartner ziet, en al in een voorbereidend stadium bij de strandnota betrok. Dat leidde er al toe dat het naaktstrand een stuk minder wordt verkleind dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Verkleining dreigt voor naaktstrand Groede

15 maart 2023 – Er dreigt een verkleining voor het drukbezochte naaktstrand Groede in Zeeuws Vlaanderen, gemeente Sluis. NFN Open & Bloot zet zich samen met vaste strandbezoekers in voor behoud van het naaktstrandoppervlakte. Laat je ook horen!

In de eerste versie van de nieuwe strandnota wordt het strand naar het noorden uitgebreid en in het zuiden ingekrompen. Maar o.a. door de werking van eb en vloed is de vrees dat het nieuwe strandgedeelte kleiner is dan wat in het zuiden wordt weggehaald.

Vanwege ‘klachten’ wil de gemeente Sluis ook een bufferzone instellen tussen het naaktstrand en het textielstrand. NFN is hiervan geen voorstander, omdat dit alleen maar leidt tot onduidelijkheid.

Goede gesprekken met gemeente

Al sinds november vorig jaar is NFN Open & Bloot samen met vaste strandbezoekers en de nabijgelegen camping Het Zwarte Gat in overleg met de gemeente. NFN spreekt hierbij ook namens de Belgische Naturisten Federatie, want een groot gedeelte van de bezoekers komt uit België.

Dit heeft er al toe geleid dat het naaktstrand groter is dan in de allereerste plannen was voorzien!

Omdat het naaktstrand in Groede op zomerse dragen veel te krap is voor de vele bezoekers, is er ook gekeken naar alternatieve stranden ter compensatie. Maar veel stranden bleken ongeschikt voor naaktrecreatie.

NFN heeft inmiddels nogmaals een oproep gedaan aan de gemeente om de huidige plannen aan te passen, voordat de plannen deze lente in de gemeenteraad komen.

Laat je horen voor naaktstrand Groede

Ben jij een Nederlandse of Belgische bezoeker van dit naaktstrand en wil je als eerste op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Geef je dan op via dit formulier.

Misschien kan je zelfs (zo nodig) eenvoudig helpen om ons doel, namelijk behoud van het naaktstrandoppervlakte, te bereiken!

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten