31-05-2023

Naaktstrand Zandvoort

Na het verdwijnen van strandpaviljoen Adam en Eva merken vaste bezoekers op dat de sfeer op naaktstrand Zandvoort aan het veranderen is. NFN is hierover in gesprek met de betrokken partijen. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Laatste nieuws

NFN komt op voor naaktstrand Zandvoort – bloot moet welkom blijven

30-05-2023: Naaktrecreanten moeten zich welkom blijven voelen op het naaktstrand van Zandvoort. Met die insteek lopen er gesprekken met de gemeente Zandvoort en de verscheidene strandpaviljoenhouders, op initiatief van NFN Open & Bloot. Een update over de laatste stand van zaken rond het grootste en drukste naaktstrand van Nederland.

Vorig jaar sommeerden boa’s blote strandgangers vlak buiten het officiële begin van het naaktstrand van Zandvoort om binnen de officiële bebording te gaan liggen. Dat leidde tot veel onrust onder naaktrecreanten, te meer omdat het nog niet eerder gebeurd was.

NFN hoorde daarnaast ook signalen dat sommige naaktstrandbezoekers zich rond of in de strandpaviljoens niet gerespecteerd voelden. Dit o.a. vanwege geluidsoverlast door de paviljoens en van af- en aanrijdende jeeps op hún naaktstrand.

De reacties op een door NFN gehouden enquête bevestigden dit beeld. Ook werd duidelijk dat door deze ontwikkelingen velen vreesden  voor het voortbestaan van dit populaire en drukke  ‘modelnaaktstrand’. Aanleidingen genoeg dus voor NFN om, tijdens een aantal gesprekken met paviljoenhouders en de Zandvoortse burgemeester en wethouder, onze zorgen te delen en oplossingen te vinden.

Bij grotere doelgroep horen óók naaktrecreanten

Hieruit blijkt onder meer dat paviljoenhouders zich terdege realiseren dat zij zich op een naaktstrand bevinden en dat zij de blote bezoekers een warm hart toedragen. Zij het dat je als naaktrecreant wel gekleed moet op het terras of in het paviljoen. Uiteraard kan je op de strandbedden vóór de paviljoens wél prima bloot.

Wat meespeelt is dat naaktrecreanten alléén onvoldoende inkomsten opbrengen, aldus de paviljoenhouders. Omdat deze alleen te vinden zijn op mooie dagen en je van tevoren nooit weet hoeveel dagen dit zijn. Daarom willen de ondernemers een grotere doelgroep aanspreken om verzekerd te zijn van voldoende inkomsten. Vandaar ook dat zij het naaktstrand hebben omgedoopt tot South Beach, een verwijzing naar het South Beach van Miami in Florida. Dat staat voor vrijheid, een losse sfeer en voor betrokkenheid bij milieu en natuur, kernwaarden die passen binnen naaktrecreatie.

Uit onze gesprekken bleek dat de paviljoenhouders zich ervan bewust zijn dat zij soms overlast veroorzaken. Daarom hebben zij onderling afspraken gemaakt om overlast te verminderen, bijvoorbeeld door niet allemaal tegelijk harde muziek te draaien en/of evenementen te organiseren. Sommige paviljoens organiseren in het strandseizoen helemaal geen evenementen. Dus als strandbezoeker kun je hierin een keuze maken.

Blootaspect meer benadrukken

NFN begrijpt dat de ondernemers genoeg inkomsten nodig hebben om hun voortbestaan niet in het gedrang te laten komen, maar hamert er sinds vorig jaar bij de paviljoenhouders op dat zij in hun uitingen meer aandacht schenken aan het blootaspect van het strand. Om op die manier naaktrecreanten niet te vervreemden van hun ‘eigen’ naaktstrand.

Dit advies lijkt langzamerhand te worden overgenomen: in berichten op sociale media en publicitaire uitingen komt het blootaspect terug. Voor NFN mag dit nog iets sterker, we stimuleren dit en houden het de komende tijd in de gaten.

De paviljoenhouders benadrukken dat ook de strandpaviljoens elk een andere sfeer en beleving bieden, er is hierin dus veel keus voor naaktrecreanten. En zij roepen blote strandgangers op om constructief het gesprek aan te gaan, als zij zich om welke reden dan ook niet thuis voelen op het naaktstrand. Tenslotte geven zij aan dat ook tussen, voor of na de paviljoens nog ruimtes zijn, waar rustzoekers terecht kunnen.

Toezeggingen gemeente Zandvoort

Ook de gemeente vertelt ons het naaktstrand van Zandvoort te koesteren en te willen behouden. Wel verwacht men dat er de komende jaren nog meer badgasten gaan komen en het druk wordt op de stranden van Zandvoort. Dus ook op het naaktstrand.

De gemeente heeft NFN toegezegd niet meer op te treden als strandgangers bloot liggen vóór het officiële begin van het naaktstrand. Men snapt dat juist rustzoekers die niet te ver kunnen of willen lopen, al vóór het officiële aanduidingsbord uit de kleren gaan.

Afgesproken is dat wanneer strandbezoekers hier toch op worden aangesproken, zij contact kunnen opnemen met NFN.  Zodat wij dit met de gemeente kunnen bespreken en de gemeente dit vervolgens verder richting boa’s oppakt.

De gemeente gaat ook rijden over het (naakt)strand met auto’s aan banden leggen. In het verleden zijn hiervoor te veel vergunningen afgegeven en dit wordt teruggedraaid, waar nieuw beleid op wordt ontwikkeld.

Verder heeft de gemeente in 2022 het naaktstrand verkleind ten gunste van het natuurgebied Noordvoort. De gemeente Noordwijk had dit al jaren daarvoor gedaan. Officieel is dit natuurgebied geen (naakt)strand meer, maar Natura2000-gebied. Dit neemt niet weg dat je hier nog uitstekend bloot kunt wandelen of zonnen. Zolang het gebied officieel toegankelijk is, is het vanwege de ligging vaak uitstekend juridisch geschikt voor naaktrecreatie.

Respect voor elkaars recreatievormen

NFN is gerustgesteld dat het naaktstrand van Zandvoort voorlopig blijft bestaan. We verwachten wel dat het begin van het naaktstrand een meer ‘clothing optional’ karakter gaat krijgen. We blijven in gesprek met de paviljoens en volgen de ontwikkelingen hierbij nauw.

Een deel van onze achterban is misschien teleurgesteld dat niet alles teruggaat naar het oude. Een ander deel (en wie weet ook een nieuw publiek) omarmt de veranderingen wellicht meer. Zolang iedereen maar respect heeft voor elkaars vorm van recreatie en er ruimte is voor iedereen!

Het naaktstrand biedt meerdere belevingen. Dus de verwachting is dat de meesten hier wel iets van hun gading vinden. Neemt niet weg dat NFN de ontwikkelingen op de voet volgt. Want samen zorgen we ervoor dat het naaktstrand van Zandvoort voor iedereen een fijne plek is én blijft.

Eerder nieuws

In gesprek met strandpaviljoenhouders

19 oktober 2022 – Een paar weken geleden deden we een oproep om jullie recente ervaringen over het naaktstrand in Zandvoort met ons te delen. Bedankt voor de vele reacties! 

Na het verdwijnen van strandpaviljoen Adam en Eva kregen wij veel berichten over een veranderde sfeer op het naaktstrand. NFN heeft alle reacties van de naaktstrandbezoekers gebundeld. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de eigenaren van de strandpaviljoens aan het naaktstrand.

Naaktstrand behouden

In dit gesprek hebben wij onder meer de ervaringen en de zorgen van de strandbezoekers gedeeld. De eigenaren gaven aan het naaktstrand te willen behouden. Zij willen graag nadenken over manieren om naakt en textiel beter samen te laten gaan op dit deel van het strand, zonder het karakter van het naaktstrand aan te tasten.

Op het plan van NFN om samen te werken en volgend jaar met elkaar een bloot evenement te organiseren werd positief gereageerd.

Volgende stap

Ook is het gemeenschappelijk plan om bij de Gemeente Zandvoort te pleiten om de grens van het officiële naaktstrand naar het noorden op te schuiven, zodat het naaktstrand langer wordt en er meer ruimte komt voor naaktrecreanten. NFN gaat dit jaar nog om tafel met de wethouder en burgemeester van Zandvoort.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten