29-03-2024

Naaktstrand Galderse Meren

Het naaktstrandgedeelte van Galderse Meren (Breda) wordt verplaatst, vanwege een nieuwe indeling van de recreatieplas. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Laatste nieuws

Verplaatsing naaktstrand Galderse Meren krijgt vorm

01-04-2024: Op papier lijkt het doel behaald om het nieuwe naaktstrand aan de Galderse Meren gelijkwaardig of beter te laten zijn dan het huidige naaktstrand. Dat bleek afgelopen maand uit een gesprek tussen NFN Open & Bloot, de gemeente Breda en de vaste bezoekers van dit druk bezochte naaktstrand. Leidraad hierbij was een eerder door NFN aan de gemeente verzonden lijst met aanbevelingen.

Het naaktstrand aan de Galderse Meren (Noord-Brabant) wordt verplaatst als onderdeel van een complete herinrichting van het recreatie- en natuurgebied, waar een strikte scheiding tussen deze twee delen komt. En omdat het naaktstrand nu in het beoogde natuurgebied ligt, wordt het verplaatst naar een rand van het recreatiegebied, grenzende aan het natuurgebied. Lees meer hierover verderop bij onze eerdere berichtgeving rond deze locatie.

Ligging en voorzieningen

Op de door de gemeentelijke landschapsarchitect en naaktrecreanten ontworpen kaart ziet het nieuwe naaktstrand er in elk geval goed uit. Het nieuwe strand heeft een open inrichting, voldoende schaduw- en zonplekken én een zandstrand. Ook is de locatie goed te bereiken.

Op het huidige naaktstrand worden dit seizoen gloednieuwe toiletten geplaatst, waarvan het de bedoeling is dat die t.z.t. naar het nieuwe naaktstrand worden verplaatst. Er zal nog wel wat werk moeten plaatsvinden om alle plannen te realiseren.

Volgende stappen

De gemeente gaat nu de nodige vergunningen en financiering proberen te krijgen en doet nog geen uitspraak over wanneer de plannen klaar moeten zijn.

Eerder nieuws

Gemeente Breda maakt plannen Galderse Meren bekend

30 januari 2023 – De gemeente Breda is voornemens het naaktstrand van De Galderse Meren te verplaatsen naar de noordkant van de plas, zodat de natuur meer ruimte krijgt in het recreatiegebied. Deze ambitieuze plannen waren al bekend bij NFN Open & Bloot en zijn nu ook naar buiten toe bekendgemaakt.

De gemeente wil het hele recreatiegebied upgraden door o.a. een permanente horecavoorziening en het verbeteren van de toegangswegen naar de plas. De natuur krijgt meer ruimte door de plas op te splitsen in twee delen: een recreatiegedeelte aan de westkant en een natuurgedeelte aan de oostzijde.

Op zich een logische en natuurvriendelijke gedachte. Het is alleen wel jammer dat het naaktstrand aan De Galderse Meren in het beoogde natuurgebied ligt en daardoor verplaatst moet worden. In de nieuwe situatie ligt het naaktstrand straks tussen het textielstrand en het begin van het natuurgebied in.

(Bekijk de kaart in het groot)

Inzet NFN en vaste bezoekers

NFN en de vaste bezoekers van De Galderse Meren waren al in een vroeg stadium (lente 2022) bij de nieuwe plannen voor het recreatiegebied betrokken. Zij wezen de gemeente Breda op de belangrijke stedelijke en zelfs regionale functie van het druk bezochte naaktstrand.

NFN deed ook aanbevelingen bij de gemeente voor een nieuw in te richten naaktstrand. Inzet hierbij is dat het toekomstig naaktstrand kwalitatief en qua oppervlakte er niet op achteruit gaat en zo mogelijk nog verbetert. Dat past ook binnen het gemeentelijk streven om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.

NFN en vaste bezoekers blijven in gesprek met de gemeente gedurende het traject. Het volgend overleg staat gepland dit voorjaar.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten