15-01-2022

Naaktstrand Isabellagriend Roermond

Dit voorjaar voerde NFN Open & Bloot een gesprek met de gemeente Roermond en gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap over het behoud van naaktrecreatie in Isabellagriend bij Roermond. Navraag bij de gemeente in augustus leerde dat er in het gebied inmiddels meer (niet recreatie-gerelateerde) problemen spelen dan uitsluitend de seksuele overlast in het naaktgebied. De gemeente gaat nu alle problemen inventariseren en benadert daarna NFN om de gesprekken voort te zetten. De gemeente heeft aangegeven op termijn ook in gesprek te willen met vaste bezoekers van het naaktstrand. Blijf op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen rond deze locatie.

Laatste nieuws

Oproep voor vaste bezoekers naaktstrand Isabellagriend

6 september 2022 – NFN heeft inmiddels enkele vaste bezoekers gevonden die uit liefde voor dit unieke terrein zich willen inzetten voor het behoud ervan. NFN zou echter graag deze groep mensen groter maken, zodat meer mensen eventuele taken beter kunnen verdelen.

Als jij als vaste bezoeker van Isabellagriend wil voorkomen dat het wangedrag van een kleine groep het plezier van de meesten in gevaar brengt, mail dan naar [email protected]. We vinden het belangrijk dat ook vrouwen hun stem laten horen en nodigen daarom ook vrouwen uit om te reageren!

Tot 1 januari van dit jaar onderhield een stichting contacten met de gebiedseigenaar Limburgs Landschap en de gemeente. De stichting verrichtte onderhoudswerkzaamheden op het terrein, informeerde (nieuwe) bezoekers over naaktrecreatie en hield het terrein schoon. Dit samen met andere bezoekers uiteraard.

Onzekere toekomst blijft voorlopig

Toen de stichting haar werkzaamheden stopte, wilde Limburgs Landschap het terrein sluiten voor naaktrecreanten. Dit vooral vanwege klachten over seksuele overlast. Dit was aanleiding voor NFN om dit voorjaar bij de gemeente Roermond en de eigenaar Limburgs Landschap te pleiten voor behoud van dit mooie naaktstrand.

De toekomst van dit naaktstrand blijft onzeker. Dit najaar spreken gemeente en NFN verder. De gemeente heeft dus aangegeven op termijn ook met bezoekers te willen gaan spreken.

Eerder nieuws

Naaktstrand Isabellagriend op zoek naar oplossingen

26 april 2022 – Een verkennend gesprek tussen gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap, gemeente Roermond en NFN Open & Bloot resulteerde erin dat naaktrecreatie in Isabellagriend niet onmiddellijk ten einde is.

De drie partijen gaan kijken of een voor iedereen acceptabele oplossing haalbaar is. Dit is gunstig na de eerdere berichtgeving dat Limburgs Landschap de gemeente heeft gevraagd de officiële status van dit aangewezen naaktstrand weg te halen.

Aanleiding hiertoe waren aanhoudende klachten over openbare seks in het gebied en het opheffen van de stichting die namens de naaktrecreanten beheerderstaken op het strand uitvoerde. Limburgs Landschap zou het liefst zien dat het natuurgebied uitsluitend toegankelijk is voor wandelaars binnen gebaande paden.

Richtlijnen voor naaktstranden

Eigenaar, gemeente en NFN zijn het eens dat naaktstranden niet zijn bedoeld voor openbare seks. NFN heeft voor terreinbeheerders richtlijnen opgesteld voor een goede inrichting van naaktstranden. De partijen gaan zien of dit binnen het huidige gebied te realiseren valt.

Daarnaast wordt er de komende tijd nagedacht over de vraag of Stichting Limburg Landschap een juridisch aanspreekpunt wil hebben bij strandbezoekers (zoals een stichting) of dat dit ook via een community (zoals een bezoekersgroep) zou kunnen.

Toekomst naaktstrand Isabellagriend onzeker

20 januari 2022  – Als het aan gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap (SSL) ligt, dan is het over met naaktrecreatie in het natuurgebied Isabellagriend bij Roermond. SSL heeft de gemeente Roermond verzocht de officiële aanwijzing van het naaktstrand op te heffen.

SSL heeft ook geen behoefte aan een gesprek met de belangenorganisatie voor naaktrecreanten NFN Open & Bloot over het voortzetten van dit naaktstrand en vindt dit een zaak voor de gemeente. Hierop heeft NFN ook de gemeente Roermond benaderd.

Volgens SLL worden wandelaars ongewild geconfronteerd met naaktrecreanten. Daarnaast vinden er in het uitgestrekte natuurgebied seksuele activiteiten plaats waar de stichting niet mee wil worden geassocieerd. Zij wil het gebied uitsluitend openstellen voor wandelaars.

NFN in gesprek met gemeente

SLL lijkt niet vatbaar voor onze argumenten: dat het naaktstrand druk bezocht en goed gewaardeerd wordt; dat er nauwelijks andere mogelijkheden zijn voor naaktrecreatie in de regio; dat er goede bebording is in het gebied; en dat het een utopie is dat met het stoppen van naaktrecreatie ook overlast van seks verdwijnt.

SSL vindt dat het aan de gemeente is om de discussie over naaktrecreatie in Noord-Limburg te voeren. En daarom hebben wij nu ook de gemeente gevraagd het naaktstrand te behouden en te willen meepraten over (kwaliteits)behoud van het naaktstrand.

Stichting Naturisme Isabellagriend

Tot eind 2021 had SLL een overeenkomst met de Stichting Naturisme Isabellagriend. Namens en soms met vaste bezoekers verrichtte de stichting (lichtere) onderhoudswerkzaamheden en trad op tegen seksrecreanten.

Bij gebrek aan geschikte opvolgers, heeft het bestuur de stichting eind vorig jaar opgeheven. Dit was voor SLL aanleiding om het naaktstrand Isabellagriend ter discussie te stellen.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten