22-11-2023

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

In de huisregels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland staat een naaktrecreatieverbod. NFN laat door een jurist onderzoeken of dit in strijd is met Artikel 430a WvS.

Laatste nieuws

NFN onderzoekt of blootverbod mag in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

22-11-2023: NFN Open & Bloot laat juridisch onderzoeken of Nationaal Park Zuid-Kennemerland een verbod op naaktrecreatie op deze plek in stand mag houden. De beheerder van het recreatiegebied is niet van plan om zelf het verbod uit de regels te schrappen.

Afgelopen zomer attendeerde een bezoeker van Nationaal Park Zuid-Kennemerland NFN op de huisregels van dit natuur- en recreatiegebied. Hierin blijkt een verbod op naaktrecreatie te zijn opgenomen, in de volgende zeer letterlijke bewoordingen: ‘Het is niet toegestaan naakt te recreëren.’

NFN zocht hierop contact met Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), de beheerder van dit gebied, met de vraag om dit artikel uit het huishoudelijk reglement te verwijderen. De correspondentie tot nu toe is weinig hoopvol; PWN wil het verbod in stand houden.

Volgens Artikel 430a WvS is naaktrecreatie alleen verboden als de plek in kwestie ongeschikt is om er bloot te zonnen of te wandelen. Een gebiedsbeheerder kan weliswaar boetes uitschrijven, maar als de naaktrecreant deze niet wil betalen omdat hij of zij de plek wél geschikt vond, dan is het aan de rechter om te bepalen welke partij er in zijn recht staat.

Eigendomsrecht en Artikel 430a WvS

Normaliter adviseert NFN het bovenstaande in soortgelijke zaken. Er is ook de nodige jurisprudentie voor, waar dit advies op gestaafd is. De vraag is in dit geval echter in hoeverre Artikel 430a WvS van toepassing is op Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

We hebben op deze locatie namelijk te maken met eigenaren, beheerders en bestuurders van het gebied. Zodoende speelt in deze zaak ook eigendomsrecht een rol.

NFN laat nu door een jurist onderzoeken hoe Artikel 430a WvS zich hiertoe verhoudt. Daarna kan besloten worden of verdere juridische stappen tegen PWN zinvol zijn.

UPDATE 06-02-2024: Inmiddels is er meer duidelijkheid over deze kwestie. Lees er hier meer over.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten